Cập nhật kiến thức IFRS “Một số lưu ý khi áp dụng IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng KH” [Smart Train, ACCA, DIZA & AMATA]

//Cập nhật kiến thức IFRS “Một số lưu ý khi áp dụng IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng KH” [Smart Train, ACCA, DIZA & AMATA]
z3629562976395_ea37f3c03d398e5d3b02ad7266746ad0
z3632310870215_d8ad2bb011a34b6f8c4ebccde2e3e6a6
z3617194425212_bb35cd7dffcc61a406b5f8938eb341c4
z3637510300401_a2db2d837730b5f32a2077eb185b2d4a
z3610432806538_e11fbba322974635ab395f2beef95e39
z3575643892133_208c0541b1e8188e8614f13d9e064b4f
z3627534312531_43f2c826a15c4c348181ce09956a376c
z3612076589758_891ee55afbc896729857fc89e4109353
z3580476519945_d33d356ea24ff3610b847a2b12eb8079 (1)
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3580435178743_78f826454d2a78210ebf2e8ef6a80c7b
37ab7c64cda00dfe54b1

Cập nhật kiến thức IFRS “Một số lưu ý khi áp dụng IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng KH” [Smart Train, ACCA, DIZA & AMATA]

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 15 (Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng – Revenue from Contracts with Customers) quy định cách thức và thời điểm mà người làm báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu cũng như cung cấp một mô hình toàn diện dựa trên các nguyên tắc để áp dụng cho tất cả các hợp đồng với khách hàng.

Hiểu được IFRS 15 sẽ giúp các chuyên viên Kế toán – Tài chính nắm được các nguyên tắc mà doanh nghiệp cần áp dụng để cung cấp các thông tin hữu ích về bản chất, số tiền, thời điểm và sự không chắc chắn của doanh thu, dòng tiền phát sinh từ hợp đồng với khách hàng, từ đó góp phần cải thiện khả năng so sánh trong ngành và giữa các ngành.

Để tạo điều kiện hiểu rõ hơn về một số lưu ý quan trọng khi áp dụng chuẩn mực IFRS 15, trân trọng kính mời Anh/Chị tham dự buổi cập nhật kiến thức IFRS trực tuyến do Smart Train – Đối tác đào tạo IFRS được ủy quyền của ACCA từ năm 2015, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (DIZA) Khu công nghiệp Amata đồng tổ chức. Thông tin chi tiết như sau:

 • Chủ đề: Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng – Revenue from Contracts with Customers
 • Thời gian: 09:30 – 11:30 Thứ Năm, ngày 21/07/2022
 • Hình thức: Trực tuyến – Miễn phí (sử dụng Zoom)

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Anh/Chị quan tâm vui lòng đăng ký trước 16:00 ngày 20/07/2022

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

   
09:00 – 09:30 Đón khách
09:30 – 09:35 Phát biểu khai mạc
Đại diện từ Ban Tổ chức
09:35 – 10:25 Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng – Revenue from Contracts with Customers
Ông Bùi Đăng Bảo, ACCA, Giám Đốc Tài Chính Quỹ Đầu Tư Việt Nam; Giảng viên ACCA và IFRS, Smart Train
10:25 – 10:45 Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn áp dụng IFRS 15
Ông Lê Nhất Duy, M.Sc., FCCA, CIA, CPA (VN), Giám Đốc Tài Chính, Công ty TNHH Sản Xuất Constantia Việt Nam
10:45 – 11:00 Vấn đề đào tạo nhân sự triển khai IFRS
Bà Trần Thị Xuân Mùi, MBA, Phó Tổng Giám đốc, Tổ chức Đào tạo Smart Train
11:00 – 11:30
Tọa đàm, giao lưu cùng diễn giả, khách mời:
 • Ông Bùi Đăng Bảo, ACCA, Giám Đốc Tài Chính Quỹ Đầu Tư Việt Nam; Giảng viên ACCA và IFRS, Smart Train
 • Ông Lê Nhất Duy, M.Sc., FCCA, CIA, CPA (VN), Giám Đốc Tài Chính, Công ty TNHH Sản Xuất Constantia Việt Nam
 • Bà Trần Thị Xuân Mùi, MBA, Phó Tổng Giám đốc, Tổ chức Đào tạo Smart Train

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc phụ trách quản lý về Tài chính – Kế toán
 • Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó phòng Tài chính
 • Nhân viên kế toán, kiểm toán, tài chính có quan tâm áp dụng IFRS
 • Các chuyên viên phân tích tài chính, nhà đầu tư và quản lý danh mục đầu tư
 • Các nhân sự khác có quan tâm về lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS

Chi tiết vui lòng liên hệ:

2022-07-22T11:58:02+07:00