IFRS

/Tag: IFRS

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2020-06-04T15:30:51+07:00

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam yêu cầu bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2020-06-04T15:30:51+07:00