IFRS

/Tag: IFRS
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z2988797971354_cbf30e86612671404d0f05b7175ffd67
z2987310257087_34802450bc07faf8545a6bb5b9e3c1f8
z2976321372399_134e38d88c157b6eda6db5df89ea1b8a
z2988852181386_130d4db7bf9e5aeeebce6677b7d43c74
z2987306242422_f26529dd83d64d22f90011fe73793d16
z2955998801288_ba503b61de995a3196152795e15fa558
z2938789218845_e59364fb94868023ba7abdbbc2f67f0b
banner web CMA Platinum
Banner DV thue phong-02

Thông thạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế với các khóa học IFRS từ cơ bản đến nâng cao [KG từ T12/2021]

2021-12-03T11:42:30+07:00

Thông thạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế với các khóa học IFRS từ cơ bản đến nâng cao [KG từ T12/2021] 2021-12-03T11:42:30+07:00

Buổi học miễn phí “IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng – Revenue from contracts with customers” [Sáng 25/11/2021]

2021-11-29T10:24:25+07:00

Buổi học miễn phí “IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng – Revenue from contracts with customers” [Sáng 25/11/2021] 2021-11-29T10:24:25+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 13/12/2021]

2021-11-05T08:41:59+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 13/12/2021] 2021-11-05T08:41:59+07:00

Hơn 400 khách tham dự hội thảo về giải pháp áp dụng IFRS dành cho Ngân hàng do Bộ Tài chính, Smart Train và Hiệp hội VNBA đồng tổ chức

2021-09-10T17:48:45+07:00

Sáng ngày 9/9/2021 đã […]

Hơn 400 khách tham dự hội thảo về giải pháp áp dụng IFRS dành cho Ngân hàng do Bộ Tài chính, Smart Train và Hiệp hội VNBA đồng tổ chức 2021-09-10T17:48:45+07:00

Hội thảo trực tuyến “Giải pháp áp dụng IFRS dành cho Ngân hàng” [Bộ Tài Chính, Smart Train và VNBA – 9/9/2021]

2021-12-02T19:49:53+07:00

Hội thảo trực tuyến “Giải pháp áp dụng IFRS dành cho Ngân hàng” [Bộ Tài Chính, Smart Train và VNBA – 9/9/2021] 2021-12-02T19:49:53+07:00

Học thử IFRS trực tuyến miễn phí – “IAS 36: Suy giảm giá trị tài sản (Impairment of Assets)” [Tối 12/8/2021]

2021-08-13T10:06:50+07:00

Học thử IFRS trực tuyến miễn phí – “IAS 36: Suy giảm giá trị tài sản (Impairment of Assets)” [Tối 12/8/2021] 2021-08-13T10:06:50+07:00

Áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS và Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng

2021-11-09T16:56:01+07:00

Áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS và Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng 2021-11-09T16:56:01+07:00

[Thời Báo Tài Chính Việt Nam] Bộ Tài Chính phối hợp Smart Train và Amata chia sẻ triển khai chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS)

2021-11-09T16:56:10+07:00

(TBTCO) – Các chuyên gia tài […]

[Thời Báo Tài Chính Việt Nam] Bộ Tài Chính phối hợp Smart Train và Amata chia sẻ triển khai chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) 2021-11-09T16:56:10+07:00

Gần 200 DN tham dự hội thảo: “Giải pháp cho DN lần đầu áp dụng IFRS” do Bộ Tài Chính, Smart Train và Amata tổ chức

2021-12-02T19:49:44+07:00

Sáng ngày 27/04/2021, Tổ chức Đào […]

Gần 200 DN tham dự hội thảo: “Giải pháp cho DN lần đầu áp dụng IFRS” do Bộ Tài Chính, Smart Train và Amata tổ chức 2021-12-02T19:49:44+07:00