Cập nhật nội dung chương trình đào tạo Kiểm toán Nội Bộ Công chứng (CIA) liên quan đến Khung chuẩn mực hành nghề Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IPPF)

//Cập nhật nội dung chương trình đào tạo Kiểm toán Nội Bộ Công chứng (CIA) liên quan đến Khung chuẩn mực hành nghề Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IPPF)

Cập nhật nội dung chương trình đào tạo Kiểm toán Nội Bộ Công chứng (CIA) liên quan đến Khung chuẩn mực hành nghề Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IPPF)

Theo thông báo chính thức từ Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA, khung chuẩn mực hành nghề kiểm toán nội bộ quốc tế (IPPF – International Professional Practices Framework) phiên bản cập nhật được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, những thay đổi này có ảnh hưởng đến nội dung thi chương trình Kiểm toán nội bộ công chứng (CIA) từ ngày 01/7/2017.

Smart Train xin thông báo và lưu ý đến các Anh/Chị có kế hoạch đăng ký thi từ tháng 7/2017, các Anh/Chị cần cập nhật các thông tin thay đổi theo bộ IPPF mới thông qua các tài liệu chương trình CIA và nghiên cứu kỹ các tài liệu hướng dẫn thực hành IPPF (bao gồm Implementation Guide, Suplemental Guidance):

 • Các Anh/Chị đang sử dụng bộ tài liệu CIA Learning System (CIALS) sẽ được cập nhật các thay đổi (miễn phí) trên tài khoản trực tuyến.
 • Smart Train đã cung cấp các tài liệu cập nhật IPPF mới cho các lớp CIA khai giảng từ tháng 4/2017 .
 • Các câu hỏi trong Test Bank Online của tài khoản CIALS cũng sẽ được cập nhật tự động, miễn phí vào đầu tháng 7/2017.
 • Tài liệu học chương trình CIA phiên bản mới (Version 5.0) sẽ được cập nhật vào tháng 7/2017 và chính thức giảng dạy vào tháng 8/2017 tại các đơn vị đào tạo được cấp quyền của CIA.
 • Các Anh/Chị chưa được cập nhật IPPF mới do không đăng ký bộ tài liệu CIALS vui lòng liên hệ bộ phận Student Services tại văn phòng Smart Train để được hỗ trợ tài liệu gồm:
  • Thông tin cập nhật IPPF mới.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng IPPF mới: Implemetation Guide, Suplemental Guidance.

Trân trọng,

Smart Train

  Tags:
2017-07-05T17:40:05+07:00