Uncategorized

/Uncategorized
Hội thảo trực tuyến From ACCA to BIG4
Hội thảo trực tuyến
học ACCA trọn khóa
z5206868382257_2c2227b9d126bc182b17eab1274e269a
Banner uu dai CMA T1 chinh
z5205968586338_441863d88c193fc7f0ad9d5631072b6f
thuê phòng học
Slide background

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [KG: Thứ Sáu, ngày 03/11/2023]

2023-12-11T10:16:06+07:00
Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [KG: Thứ Sáu, ngày 03/11/2023] 2023-12-11T10:16:06+07:00

Hội thảo trực tuyến: “Chi tiêu vốn – Capital allocation” [19:00 – 20:45, Thứ Ba, ngày 22/8/2023 ]

2023-08-23T18:07:24+07:00
Hội thảo trực tuyến: “Chi tiêu vốn – Capital allocation” [19:00 – 20:45, Thứ Ba, ngày 22/8/2023 ] 2023-08-23T18:07:24+07:00

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỐT LÀ ‘NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG’ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔ CHỨC NÀO, NHƯNG LIỆU CÁC MÔ HÌNH HIỆN TẠI CÓ HOẠT ĐỘNG TRONG NHỮNG THỜI ĐIỂM ĐẦY BIẾN ĐỘNG NÀY KHÔNG?

2023-06-30T16:37:35+07:00
QUẢN LÝ HIỆU QUẢ VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỐT LÀ ‘NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG’ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔ CHỨC NÀO, NHƯNG LIỆU CÁC MÔ HÌNH HIỆN TẠI CÓ HOẠT ĐỘNG TRONG NHỮNG THỜI ĐIỂM ĐẦY BIẾN ĐỘNG NÀY KHÔNG? 2023-06-30T16:37:35+07:00