Chị Hoàng Phương Mai: “Kiến thức từ chương trình CIA giúp mình có phương pháp làm việc khoa học, bài bản hơn”

//Chị Hoàng Phương Mai: “Kiến thức từ chương trình CIA giúp mình có phương pháp làm việc khoa học, bài bản hơn”
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

Chị Hoàng Phương Mai: “Kiến thức từ chương trình CIA giúp mình có phương pháp làm việc khoa học, bài bản hơn”

hoang_phuong_maiBản thân đang đảm nhiệm công tác kiểm soát nội bộ nên chứng chỉ CIA là sự đầu tư hết sức phù hợp đối với mình. Kiến thức tích lũy từ khóa học CIA tại Smart Train đã giúp mình có được phương pháp làm việc khoa học, bài bản hơn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong quá trình vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

2020-04-15T10:57:17+07:00