Đào Kim Yến – Đậu 3 môn ACCA (F7, F8, F9) kì thi tháng 6/2014

//Đào Kim Yến – Đậu 3 môn ACCA (F7, F8, F9) kì thi tháng 6/2014
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Đào Kim Yến – Đậu 3 môn ACCA (F7, F8, F9) kì thi tháng 6/2014

Kim YenTôi rất vui khi nhận được kết quả thi đậu cả 3 môn F7, F8, F9 của  ACCA, vậy  là  những  cố  gắng  của  tôi  trong  quá  trình  học tập đã được đền đáp xứng đáng. Để có được kết quả tốt ngoài việc tiếp thu kiến thức trong lớp còn cần quá trình tự học hiệu quả, phải biết phân phối thời gian và học đúng trọng tâm. Tôi rất  ấn  tượng  với  thầy  Lưu  Ngọc  Bảo  dạy môn F7,  giáo  trình thầy soạn rất ngắn gọn và súc tích giúp tôi nắm bài rất nhanh.

Đối với các công ty Big 4s, việc học ACCA không chỉ là yếu tố ưu tiên trong quá trình tuyển dụng đầu vào mà còn là điều kiện cần để phát triển nghề nghiệp kiểm toán khi đã trở thành nhân viên chính  thức. Kiến thức từ ACCA được cập nhật liên tục với các tình huống rất sát với thực tế xử lý công việc kiểm toán, đặc biệt là các môn F6, F7, F9.

2020-04-15T10:55:07+07:00