Đào Kim Yến – Đậu 3 môn ACCA (F7, F8, F9) kì thi tháng 6/2014

//Đào Kim Yến – Đậu 3 môn ACCA (F7, F8, F9) kì thi tháng 6/2014
Hội thảo trực tuyến From ACCA to BIG4
Hội thảo trực tuyến
học ACCA trọn khóa
z5206868382257_2c2227b9d126bc182b17eab1274e269a
Banner uu dai CMA T1 chinh
z5205968586338_441863d88c193fc7f0ad9d5631072b6f
thuê phòng học
Slide background

Đào Kim Yến – Đậu 3 môn ACCA (F7, F8, F9) kì thi tháng 6/2014

Kim YenTôi rất vui khi nhận được kết quả thi đậu cả 3 môn F7, F8, F9 của  ACCA, vậy  là  những  cố  gắng  của  tôi  trong  quá  trình  học tập đã được đền đáp xứng đáng. Để có được kết quả tốt ngoài việc tiếp thu kiến thức trong lớp còn cần quá trình tự học hiệu quả, phải biết phân phối thời gian và học đúng trọng tâm. Tôi rất  ấn  tượng  với  thầy  Lưu  Ngọc  Bảo  dạy môn F7,  giáo  trình thầy soạn rất ngắn gọn và súc tích giúp tôi nắm bài rất nhanh.

Đối với các công ty Big 4s, việc học ACCA không chỉ là yếu tố ưu tiên trong quá trình tuyển dụng đầu vào mà còn là điều kiện cần để phát triển nghề nghiệp kiểm toán khi đã trở thành nhân viên chính  thức. Kiến thức từ ACCA được cập nhật liên tục với các tình huống rất sát với thực tế xử lý công việc kiểm toán, đặc biệt là các môn F6, F7, F9.

2020-04-15T10:55:07+07:00