Đỗ Sơn Thủy – Prize Winner môn ACCA F7 kỳ thi tháng 12/2014

//Đỗ Sơn Thủy – Prize Winner môn ACCA F7 kỳ thi tháng 12/2014
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Đỗ Sơn Thủy – Prize Winner môn ACCA F7 kỳ thi tháng 12/2014

Do Son Thuy(1)Mình rất vui và tự hào khi đạt được số điểm 94/100 và giành danh hiệu Prize Winner của môn F7 tại Việt Nam trong kỳ thi tháng 12/2014 vừa qua. Trong các môn học của ACCA, mình thích nhất các môn về kế toán tài chính. Vì vậy, khi học những môn này mình đầu tư rất nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu cũng như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn từ các thầy cô và các anh chị cùng lớp.

Mình cũng rất may mắn khi đã được thầy Tuấn, giảng viên tại Smart Train giảng dạy môn F7. Thầy Tuấn có cách truyền đạt rất cụ thể và hướng dẫn cho mình một lối tư duy hợp lý trong cách giải bài tập, ví dụ như định hướng cho mình việc trình bày hết các Workings khác nhau trước khi lập ra các báo cáo mà đề bài yêu cầu. Chính vì thế, với môn thi F7, mình cảm thấy rất tự tin khi đọc đề bài, mặc dù đây là môn thi viết đầu tiên mình tham gia.

2020-04-15T10:56:26+07:00