[CẬP NHẬT MỚI NHẤT] Hồ sơ đăng ký và lệ phí thi DipIFR áp dụng từ kỳ thi tháng 12/2023

/, Tin đào tạo/[CẬP NHẬT MỚI NHẤT] Hồ sơ đăng ký và lệ phí thi DipIFR áp dụng từ kỳ thi tháng 12/2023
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

[CẬP NHẬT MỚI NHẤT] Hồ sơ đăng ký và lệ phí thi DipIFR áp dụng từ kỳ thi tháng 12/2023

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (nâng cao) là chương trình đào tạo được Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) cấp bằng, cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cũng như là nền tảng để người học vận dụng và hiểu thêm về việc chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS (chuẩn mực kế toán Việt Nam) sang IFRS.

Vừa qua, hiệp hội ACCA đã cập nhật một số thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký cũng như các lệ phí của chương trình học và thi chứng chỉ DipIFR. Smart Train – Học viện có kinh nghiệm 7 NĂM đào tạo IFRS với hình thức public và may đo theo nhu cầu doanh nghiệp (in-house training) xin thông báo chi tiết đến các bạn như sau:

I. HỌC VIÊN CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỒM:

  1. Căn cước công dân hoặc Passport (File scan màu)
  2. Bằng tốt nghiệp Đại Học (File scan màu)
  3. Bảng Điểm Đại Học (File scan màu)
  4. Form kinh nghiệm làm việc (theo mẫu)
  5. Form đăng ký mở TK ACCA – DipIFR (theo mẫu)

II. CÁC KHOẢN LỆ PHÍ HỌC VIÊN CẦN ĐÓNG:

Loại phí  Mức phí Thời hạn đăng ký
Phí đăng ký ban đầu (*)  £89  £36  2/10/2023
Phí thi DipIFR (Global)
kỳ thi tháng 12/2023
£142    6/11/2023


III. LƯU Ý:

– Phí đăng ký ban đầu (*) chỉ thanh toán một lần duy nhất. Học viên đã có tài khoản My ACCA cần email tới students@accaglobal.com đính kèm các file hồ sơ để xin chuyển đổi từ TK ACCA sang DipIFR.
– Hiệp hội ACCA tổ chức 2 kỳ thi DipIFR hàng năm vào tháng 06 và tháng 12. Lệ phí thi DipIFR được tính trên mỗi lượt đăng ký dự thi.
– Lệ phí được ACCA cập nhật thường xuyên tại: Fees and charges | ACCA Global

2023-09-08T17:18:23+07:00