IFRS

/IFRS
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 25/3/2023]

2023-03-15T11:19:00+07:00
Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [KG từ: 25/3/2023] 2023-03-15T11:19:00+07:00

Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 12/04/2023]

2023-03-08T16:57:32+07:00
Thông thạo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với CertIFR phiên bản Tiếng Việt [KG 12/04/2023] 2023-03-08T16:57:32+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2022-11-22T10:28:40+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2022-11-22T10:28:40+07:00