Hội Thảo “Công Cụ & Kỹ Thuật Kiểm Toán Dành Cho Cấp Quản Lý Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB)” Đã Thành Công Tốt Đẹp

//Hội Thảo “Công Cụ & Kỹ Thuật Kiểm Toán Dành Cho Cấp Quản Lý Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB)” Đã Thành Công Tốt Đẹp

Hội Thảo “Công Cụ & Kỹ Thuật Kiểm Toán Dành Cho Cấp Quản Lý Kiểm Toán Nội Bộ (KTNB)” Đã Thành Công Tốt Đẹp

Sáng nay, 22/11/2017, hội thảo “Công Cụ & Kỹ Thuật Kiểm Toán Dành Cho Cấp Quản Lý Kiểm toán nội bộ (KTNB)” do Smart Train tổ chức dành cho Cấp quản lý và Nhân sự trực thuộc các bộ phận Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Pháp chế và tuân thủ, Kế toán – Tài chính đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội thảo đã thu hút số lượng lớn cấp Quản lý kiểm toán nội bộ tại nhiều bộ phận

Theo diễn giả của chương trình, chuyên gia Trần Minh Phương là người có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro tại các ngân hàng và các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới, cấp quản lý KTNB cần phải nắm vững các công cụ và kỹ thuật kiểm toán khác với cấp nhân viên như kỹ năng lập kế hoạch kiểm toán, xây dựng quy trình kiểm toán, quy trình kiểm soát chất lượng, viết báo cáo kiểm toán hay  xử lý các xung đột lợi ích,…

Các cấp quản lý kiểm toán nội bộ rất quan tâm đến chủ đề của hội thảo

Khách mời nêu vấn đề cùng diễn giả

Qua những thông tin và kinh nghiệm quản lý thực tiễn mà bà Minh Phương chia sẻ, khách mời đã nắm được nhiều thông tin hữu ích về các kỹ năng thiết yếu bao gồm tổ chức, quản trị thời gian, giải quyết vấn đề… giúp quản trị một nhóm kiểm toán thành công.

    Tags:
2017-11-22T10:58:28+07:00