Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [KG: Thứ Sáu, ngày 03/11/2023]

/, Tin đào tạo/Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [KG: Thứ Sáu, ngày 03/11/2023]
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [KG: Thứ Sáu, ngày 03/11/2023]

Ngân sách giữ vai trò thiết yếu trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Quá trình lập ngân sách cần phải liên kết với mục tiêu chiến lược, cũng như được kiểm soát để điều chỉnh phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Việc lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo một cách hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu của nhân sự kế toán – tài chính và quản lý các phòng ban liên quan, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” do Smart Train triển khai với giảng viên dày dặn kinh nghiệm và giáo trình được tham khảo, trích chọn từ các chương trình đào tạo nghề nghiệp quốc tế sẽ cung cấp cho người tham dự những kiến thức và kỹ năng chuyên môn thiết thực, bổ ích, dễ áp dụng vào công việc.

KHÓA HỌC DÀNH CHO AI 

Khóa học được thiết kế dành cho nhân sự trực tiếp tham gia vào quá trình lập kế hoạch, ngân sách và dự báo tại các tổ chức kinh doanh hoặc các nhân sự quản lý không tham gia trực tiếp nhưng mong muốn nâng cao hiểu biết về lập kế hoạch, ngân sách và dự báo – bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Nhân sự Kế toán – Tài chính phụ trách lập ngân sách và báo cáo quản trị
 • Ban Giám đốc, Quản lý các bộ phận, phòng ban có tham gia vào việc lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo
 • Các nhân sự khác có quan tâm

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Cơ bản về lập ngân sách

 • Mục tiêu hoạt động
 • Đặc điểm của quy trình lập ngân sách hiệu quả
 • Phân bổ nguồn lực

Kỹ thuật dự báo

 • Phân tích hồi quy
 • Phân tích đường cong kinh nghiệm
 • Giá trị kỳ vọng

Phương pháp lập ngân sách

 • Lập ngân sách dựa trên hoạt động
 • Lập ngân sách từ số 0
 • Ngân sách điều chỉnh liên tục
 • Lập ngân sách linh hoạt

Kế hoạch lợi nhuận hàng năm và văn bản giải thích

 • Ngân sách hoạt động
 • Ngân sách tài chính
 • Ngân sách vốn

Hoạch định và phân tích cấp cao

 • Kết quả kinh doanh
 • Dự toán báo cáo tài chính
 • Dự toán dòng tiền

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, người học sẽ có khả năng:

 • Hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của ngân sách
 • Lập chiến lược và mục tiêu cụ thể
 • Giới thiệu quy trình lập ngân sách
 • Dự tính những vấn đề về ngân sách có thể xảy ra
 • Lập kế hoạch, dự toán và kiểm soát ngân sách
 • Xác định mục tiêu của phòng ban
 • Nắm rõ những gì cần chuẩn bị trước khi lập ngân sách
 • Tạo biểu mẫu ngân sách
 • Hiểu được phương pháp lập ngân sách hiệu quả
 • Ước lượng chi phí của phòng ban
 • Đưa ra các số liệu phù hợp
 • Trình ngân sách để phê duyệt
 • Chốt ngân sách cuối cùng
 • Xác định các sai sót, chênh lệch và triển khai biện pháp khắc phục

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng: Thứ Sáu, ngày 03/11/2023
Thời lượng: 01 ngày (8:30 -16:30)
Học phí: 3.000.000 VNĐ​

Chương trình ưu đãi (được cộng dồn):

 • Ưu đãi 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 học viên hoặc từ 3 khóa học trở lên
 • Ưu đãi 5% học phí cho học viên cũ Smart Train
 • Ưu đãi 5% học phí cho đăng ký đóng phí sớm 7 ngày trước khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC KHÓA NGẮN HẠN KHÁC

 

Tên khóa học  Ngày khai giảng Thời lượng
Học phí (VNĐ)
Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Enterprise Risk Management (ERM)
14/10/2023 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Internal Controls
04/11/2023 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin
IT Audit
27/10/2023 2 ngày
5.000.000 VNĐ
Chuyển Giá
Transfer Pricing
18/11/2023 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Chuẩn mực kiểm toán nội bộ & Các quy định pháp luật liên quan
Internal Audit and Related Regulations
02/12/2023 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2023
Vietnam Tax Updates 2023
09/12/2023 1 ngày
3.000.000 VNĐ
Quản trị chi phí hiệu quả
Effective Cost Management 
16/12/2023 1 ngày
3.000.000 VNĐ

Xem chi tiết các khóa ngắn hạn khác TẠI ĐÂY

Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tư vấn Đào tạo:
Hotline: 0984 337 701 – Email: enrollment@smarttrain.edu.vn
Để ngừng nhận các email với nội dung tương tự nhấn vào đây hoặc gửi yêu cầu đến email: info@smarttrain.edu.vn

2023-10-13T15:44:27+07:00