Kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại”

/, Tin chuyên ngành/Kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại”
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc – Chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại”

Smart Train xin chia sẻ đến các Anh/Chị có quan tâm chương trình sinh hoạt với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại” do Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) tổ chức với sự đồng hành của PwC Việt Nam, Techcombank, VPBank.

Mời Anh/Chị xem chi tiết chương trình tại nội dung bên dưới.

Kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 - Chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 - Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại"

Kính gửi: Đại biểu và Quý hội viên

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính (IFRS) tại Việt Nam, theo đó khối ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một trong các nhóm đơn vị có lợi ích công chúng là đối tượng áp dụng IFRS.

Hiện nay, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp xác định lộ trình, phương án áp dụng cụ thể IFRS cho các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính. Để tạo thuận lợi cho việc chuyển sang áp dụng IFRS, Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc tổ chức kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2021 với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng IFRS 9 – Công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại“. IFRS 9 là một trong những Chuẩn mực quan trọng nhất trong số các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, có ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính trên nhiều khía cạnh, từ lợi nhuận đến quy trình quản lý rủi ro và hệ thống công nghệ thông tin.

Kỳ sinh hoạt của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) được tổ chức với sự phối hợp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) và sự đồng hành của PwC Việt Nam, Techcombank, VPBank. Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự kỳ sinh hoạt CLB Kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 10 cụ thể như sau:

– Thời gian: 9h00 – 11h30, Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021

– Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

Để công tác tổ chức Hội thảo được chu đáo, Quý Ông/Bà vui lòng đăng trước ngày 4/11/2021 tại link đăng ký:

https://forms.gle/faFweRxYN1w5m6qA9

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

– Đại diện VCCA: Bà Đàm Thị Lệ Dung

(email: ketoantruong.vaa@gmail.com; Số ĐT: 0985.961.828)

– Đại diện ACCA: Bà Phạm Xuân Hồng Hạnh

(email: hanh.pham1@accaglobal.com; Số ĐT: 0936.889.052)

Trân trọng!

2021-11-09T16:54:05+07:00