Tin nghề nghiệp

/Tin nghề nghiệp

Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ

2020-04-21T14:13:30+07:00

Thủ tướng Chính phủ […]

Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ 2020-04-21T14:13:30+07:00

Vai trò của Giám đốc tài chính (CFO) trong việc dẫn dắt Công ty thời kỳ khủng hoảng do virut Corona (Covid-19)

2020-04-15T16:53:03+07:00

Theo Hiệp […]

Vai trò của Giám đốc tài chính (CFO) trong việc dẫn dắt Công ty thời kỳ khủng hoảng do virut Corona (Covid-19) 2020-04-15T16:53:03+07:00

Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam

2020-03-24T14:30:09+07:00

Thừa uỷ quyền của […]

Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam 2020-03-24T14:30:09+07:00

Lĩnh vực kế toán quản trị tận dụng lợi thế từ Cách mạng công nghiệp 4.0

2020-03-20T14:52:04+07:00

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang […]

Lĩnh vực kế toán quản trị tận dụng lợi thế từ Cách mạng công nghiệp 4.0 2020-03-20T14:52:04+07:00

[Thời Báo Tài Chính Việt Nam] 40 học viên được nhận chứng chỉ Kế toán – quản trị Hoa Kỳ

2020-03-20T14:58:41+07:00
(TBTCO) – 40 […]

[Thời Báo Tài Chính Việt Nam] 40 học viên được nhận chứng chỉ Kế toán – quản trị Hoa Kỳ 2020-03-20T14:58:41+07:00