Lưu Hà Mi – Đậu 2 môn ACCA (P1, P3) kì thi tháng 6/2014

//Lưu Hà Mi – Đậu 2 môn ACCA (P1, P3) kì thi tháng 6/2014
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Lưu Hà Mi – Đậu 2 môn ACCA (P1, P3) kì thi tháng 6/2014

Ha MyKhi biết mình vượt qua được môn P1, P3 em cũng khá bất ngờ vì trong lúc làm bài có gặp chút khó khăn, đề thi các môn P khó hơn các môn F, vừa làm việc vừa ôn thi nên thời gian của em khá hạn hẹp. Nhờ hai tháng cuối trước khi thi em lên kế hoạch ôn tập từ từ, một tháng cuối em tập trung đọc lại bài giảng, giải bài tập, đọc lại các nhận xét của giảng viên trong các bài mock exam nên em có thể vận dụng hiệu quả vào bài thi. Các giảng viên thường xuyên gửi bài tập và giải  đáp  thắc  mắc  cho  học  viên.  Môi  trường  học  tập  tại Smart Train khá tốt, khi cần ôn tập tại trung tâm luôn sắp xếp  chỗ  tốt  nhất  cho  các  học  viên.  Em  rất  thích  sự  thân thiện và nhiệt tình của các nhân viên, các thắc mắc cần hỗ trợ luôn được giải quyết thỏa đáng.

2020-04-15T10:54:46+07:00