Lưu Hà Mi – Đậu 2 môn ACCA (P1, P3) kì thi tháng 6/2014

//Lưu Hà Mi – Đậu 2 môn ACCA (P1, P3) kì thi tháng 6/2014
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
e9f8cbb4a9297c772538
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4725708388685_4e23e9a155a2eed401db79b556b46f07
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4665574625685_f35af70ef1b82385ca16c100378789db
z4667475089121_a8f437e64dc635000f88f2d686682197
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1

Lưu Hà Mi – Đậu 2 môn ACCA (P1, P3) kì thi tháng 6/2014

Ha MyKhi biết mình vượt qua được môn P1, P3 em cũng khá bất ngờ vì trong lúc làm bài có gặp chút khó khăn, đề thi các môn P khó hơn các môn F, vừa làm việc vừa ôn thi nên thời gian của em khá hạn hẹp. Nhờ hai tháng cuối trước khi thi em lên kế hoạch ôn tập từ từ, một tháng cuối em tập trung đọc lại bài giảng, giải bài tập, đọc lại các nhận xét của giảng viên trong các bài mock exam nên em có thể vận dụng hiệu quả vào bài thi. Các giảng viên thường xuyên gửi bài tập và giải  đáp  thắc  mắc  cho  học  viên.  Môi  trường  học  tập  tại Smart Train khá tốt, khi cần ôn tập tại trung tâm luôn sắp xếp  chỗ  tốt  nhất  cho  các  học  viên.  Em  rất  thích  sự  thân thiện và nhiệt tình của các nhân viên, các thắc mắc cần hỗ trợ luôn được giải quyết thỏa đáng.

2020-04-15T10:54:46+07:00