Ưu đãi – Học bổng

/Ưu đãi - Học bổng
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Học bổng CTP – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CHUYÊN NGHIỆP từ Smart Train và Hiệp hội AFP [Hạn ĐK: 8/4/2023]

2023-03-24T11:47:15+07:00
Học bổng CTP – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CHUYÊN NGHIỆP từ Smart Train và Hiệp hội AFP [Hạn ĐK: 8/4/2023] 2023-03-24T11:47:15+07:00

Sở hữu CFA – “Tiêu chuẩn vàng” trong nghề tài chính đầu tư [KG: 24/4/2023]

2023-03-22T11:43:11+07:00
Sở hữu CFA – “Tiêu chuẩn vàng” trong nghề tài chính đầu tư [KG: 24/4/2023] 2023-03-22T11:43:11+07:00

Quản trị tài chính chuyên nghiệp với CMA Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ [KG: 15/04/2023]

2023-03-06T10:28:06+07:00
Quản trị tài chính chuyên nghiệp với CMA Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ [KG: 15/04/2023] 2023-03-06T10:28:06+07:00

Quản trị nguồn vốn/ Quản trị dòng tiền hiệu quả với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 8/4/2023]

2023-03-23T14:35:53+07:00
Quản trị nguồn vốn/ Quản trị dòng tiền hiệu quả với chứng chỉ CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 8/4/2023] 2023-03-23T14:35:53+07:00

Mừng Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 với ưu đãi hấp dẫn khi học CMA, ACCA, CFA, CIA, CTP, IFRS

2023-03-14T11:47:32+07:00
Mừng Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 với ưu đãi hấp dẫn khi học CMA, ACCA, CFA, CIA, CTP, IFRS 2023-03-14T11:47:32+07:00

Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2023

2023-03-02T18:55:15+07:00
Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2023 2023-03-02T18:55:15+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với văn bằng ACCA – Khai giảng các lớp từ 1/4/2023

2023-03-17T09:27:28+07:00
Thăng tiến nghề nghiệp với văn bằng ACCA – Khai giảng các lớp từ 1/4/2023 2023-03-17T09:27:28+07:00

Đỉnh cao nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ với chứng chỉ CIA [KG: 6/5/2023]

2023-03-02T15:08:45+07:00
Đỉnh cao nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ với chứng chỉ CIA [KG: 6/5/2023] 2023-03-02T15:08:45+07:00

Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2022” từ Smart Train và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh [Hạn đăng ký: 31/8/2022]

2022-09-03T11:54:21+07:00
Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2022” từ Smart Train và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh [Hạn đăng ký: 31/8/2022] 2022-09-03T11:54:21+07:00

Học bổng CIA (Certified Internal Auditor) 40% đến 100% – bằng cấp uy tín từ Hiệp Hội IIA [Hạn đăng ký: 25/4/2022]

2022-04-27T14:23:15+07:00
Học bổng CIA (Certified Internal Auditor) 40% đến 100% – bằng cấp uy tín từ Hiệp Hội IIA [Hạn đăng ký: 25/4/2022] 2022-04-27T14:23:15+07:00