Ưu đãi – Học bổng

/Ưu đãi - Học bổng
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Thăng tiến nghề nghiệp với văn bằng ACCA với ưu đãi học phí hấp dẫn [KG các lớp từ 11/12/2023]

2023-12-05T17:36:38+07:00
Thăng tiến nghề nghiệp với văn bằng ACCA với ưu đãi học phí hấp dẫn [KG các lớp từ 11/12/2023] 2023-12-05T17:36:38+07:00

Sở hữu CMA – Chìa khóa vàng để trở thành Finance Business Partner [KG: Thứ Bảy, 13/01/2024]

2023-12-05T14:12:55+07:00
Sở hữu CMA – Chìa khóa vàng để trở thành Finance Business Partner [KG: Thứ Bảy, 13/01/2024] 2023-12-05T14:12:55+07:00

Ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký học các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS [Hạn ĐK: 30/11/2023]

2023-11-27T12:15:49+07:00
Ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký học các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS [Hạn ĐK: 30/11/2023] 2023-11-27T12:15:49+07:00

Sở hữu CFA – “Tiêu chuẩn vàng” trong ngành tài chính đầu tư [KG từ: 03/01/2024]

2023-12-04T09:42:26+07:00
Sở hữu CFA – “Tiêu chuẩn vàng” trong ngành tài chính đầu tư [KG từ: 03/01/2024] 2023-12-04T09:42:26+07:00

Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp hiệu quả với chứng chỉ quốc tế CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 24/02/2024]

2023-11-14T09:20:58+07:00
Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp hiệu quả với chứng chỉ quốc tế CTP (Certified Treasury Professional) [KG: 24/02/2024] 2023-11-14T09:20:58+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ với CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 24/12/2023]

2023-12-01T10:47:56+07:00
Thăng tiến nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ với CIA (Certified Internal Auditor) [KG: 24/12/2023] 2023-12-01T10:47:56+07:00

Học bổng Ươm mầm Tài năng ACCA 2023: trọn khóa đến 100% và cơ hội làm việc tại EY [Hạn ĐK: 5/9/2023]

2023-09-11T09:41:46+07:00
Học bổng Ươm mầm Tài năng ACCA 2023: trọn khóa đến 100% và cơ hội làm việc tại EY [Hạn ĐK: 5/9/2023] 2023-09-11T09:41:46+07:00

Học bổng CTP – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CHUYÊN NGHIỆP từ Smart Train và Hiệp hội AFP [Hạn ĐK: 8/4/2023]

2023-04-26T17:30:55+07:00
Học bổng CTP – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CHUYÊN NGHIỆP từ Smart Train và Hiệp hội AFP [Hạn ĐK: 8/4/2023] 2023-04-26T17:30:55+07:00

Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2023

2023-04-26T17:30:46+07:00
Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2023 2023-04-26T17:30:46+07:00

Học bổng CIA (Certified Internal Auditor) 40% đến 100% – bằng cấp uy tín từ Hiệp Hội IIA [Hạn đăng ký: 25/4/2022]

2022-04-27T14:23:15+07:00
Học bổng CIA (Certified Internal Auditor) 40% đến 100% – bằng cấp uy tín từ Hiệp Hội IIA [Hạn đăng ký: 25/4/2022] 2022-04-27T14:23:15+07:00