Ưu đãi – Học bổng

/Ưu đãi - Học bổng
ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Học linh hoạt Hybrid Learning (trực tiếp, online, trực tiếp kết hợp online) với ACCA, CMA, CFA, CIA, CTP, IFRS

2024-05-27T11:02:52+07:00
Học linh hoạt Hybrid Learning (trực tiếp, online, trực tiếp kết hợp online) với ACCA, CMA, CFA, CIA, CTP, IFRS 2024-05-27T11:02:52+07:00

Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2024

2024-05-15T13:33:57+07:00
Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2024 2024-05-15T13:33:57+07:00

Khoá học CFA – Đỉnh cao nghề đầu tư tài chính [Khai giảng: 8/7/2024]

2024-05-27T17:01:38+07:00
Khoá học CFA – Đỉnh cao nghề đầu tư tài chính [Khai giảng: 8/7/2024] 2024-05-27T17:01:38+07:00

Học CMA linh hoạt với hình thức Trực tiếp/ Online/ Trực tiếp kết hợp online [Khai giảng: 01/06/2024]

2024-05-27T11:03:09+07:00
Học CMA linh hoạt với hình thức Trực tiếp/ Online/ Trực tiếp kết hợp online [Khai giảng: 01/06/2024] 2024-05-27T11:03:09+07:00

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [Khai giảng IFRS trong tháng 7]

2024-05-27T15:02:04+07:00
Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [Khai giảng IFRS trong tháng 7] 2024-05-27T15:02:04+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ với CIA (Certified Internal Auditor) [Khai giảng CIA: 29/06/2024]

2024-05-27T13:30:51+07:00
Thăng tiến nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ với CIA (Certified Internal Auditor) [Khai giảng CIA: 29/06/2024] 2024-05-27T13:30:51+07:00

Học bổng CTP – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CHUYÊN NGHIỆP từ Smart Train và Hiệp hội AFP [Hạn ĐK: 8/4/2023]

2023-04-26T17:30:55+07:00
Học bổng CTP – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CHUYÊN NGHIỆP từ Smart Train và Hiệp hội AFP [Hạn ĐK: 8/4/2023] 2023-04-26T17:30:55+07:00

Học bổng Ươm mầm Tài năng ACCA 2023: trọn khóa đến 100% và cơ hội làm việc tại EY [Hạn ĐK: 5/9/2023]

2024-04-05T14:11:37+07:00
Học bổng Ươm mầm Tài năng ACCA 2023: trọn khóa đến 100% và cơ hội làm việc tại EY [Hạn ĐK: 5/9/2023] 2024-04-05T14:11:37+07:00