Ưu đãi – Học bổng

/Ưu đãi - Học bổng
23b66534b8594f071648
web
Chieu sinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA
Be The Future CAE 2021_website
aaafe1ddc6b131ef68a0
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS
ce71af458dc5799b20d4
Học thử  CMA
83bf80e72a76de288767

Học bổng “CIA – Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ Tiềm Năng 2021” [Hạn đăng ký: 29/7/2021]

2021-07-13T18:08:43+07:00

Học bổng “CIA – Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ Tiềm Năng 2021” [Hạn đăng ký: 29/7/2021] 2021-07-13T18:08:43+07:00

Thấu hiểu Tài chính doanh nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [HCM & HN: KG 7/2021]

2021-07-19T10:12:06+07:00

Thấu hiểu Tài chính doanh nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA [HCM & HN: KG 7/2021] 2021-07-19T10:12:06+07:00

Chương trình “Hỗ trợ học phí mùa Covid-19” [Hạn áp dụng: 30/07/2021]

2021-07-07T11:11:54+07:00

Chương trình “Hỗ trợ học phí mùa Covid-19” [Hạn áp dụng: 30/07/2021] 2021-07-07T11:11:54+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA

2021-07-12T17:13:24+07:00

Thăng tiến nghề nghiệp với chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA 2021-07-12T17:13:24+07:00

Hiệp hội IMA và Smart Train trao tặng sinh viên xuất sắc những suất học bổng toàn phần [Số lượng có hạn]

2021-06-15T10:33:26+07:00
Thấu hiểu rằng khó […]

Hiệp hội IMA và Smart Train trao tặng sinh viên xuất sắc những suất học bổng toàn phần [Số lượng có hạn] 2021-06-15T10:33:26+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA FA – Financial Accounting (Kế toán Tài chính)” [Ngày: 21/05/2021]

2021-05-21T16:59:56+07:00

Học trực tuyến tại nhà “ACCA FA – Financial Accounting (Kế toán Tài chính)” [Ngày: 21/05/2021] 2021-05-21T16:59:56+07:00

Học bổng 50% đến 100% CFA – Đỉnh cao nghề nghiệp Phân Tích Đầu Tư Tài Chính 2021 [Hạn đăng ký 24/6/2021]

2021-06-25T16:11:31+07:00

Học bổng 50% đến 100% CFA – Đỉnh cao nghề nghiệp Phân Tích Đầu Tư Tài Chính 2021 [Hạn đăng ký 24/6/2021] 2021-06-25T16:11:31+07:00

Chương trình học bổng CMA dành cho Kế toán – Tài chính tài năng 2021 [Hạn đăng ký 06/04]

2021-04-08T11:52:44+07:00

Chương trình học bổng CMA dành cho Kế toán – Tài chính tài năng 2021 [Hạn đăng ký 06/04] 2021-04-08T11:52:44+07:00

Chương trình học bổng “ACCA Strategic Business Leader 2021” [Hạn đăng ký 2/3/2021]

2021-03-03T12:01:06+07:00

Chương trình học bổng “ACCA Strategic Business Leader 2021” [Hạn đăng ký 2/3/2021] 2021-03-03T12:01:06+07:00

Mừng Giáng Sinh lung linh quà tặng khi học ACCA, CMA ,CIA, CFA, IFRS [Hạn áp dụng: 30/12/2020]

2021-01-06T14:53:37+07:00

Mừng Giáng Sinh lung linh quà tặng khi học ACCA, CMA ,CIA, CFA, IFRS [Hạn áp dụng: 30/12/2020] 2021-01-06T14:53:37+07:00