F8 ACCA – Học và Thi như thế nào?

//F8 ACCA – Học và Thi như thế nào?
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

F8 ACCA – Học và Thi như thế nào?

f8 acca

Là một trong sáu môn học Cấp độ Kỹ năng Ứng dụng của Chứng chỉ ACCA, F8 ACCA Audit & Assurance (AA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo yêu cầu người học phải có phương pháp học chính xác để hoàn thành môn học. Kiến thức về Audit & Assurance được đánh giá là một trong những điều kiện quan trọng khi muốn đầu quân vào các công ty kiểm toán lớn (Big4).

ACCA là gì?

ACCA là chứng chỉ được cấp bởi Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng thiết yếu để trở thành một chuyên viên kế toán – tài chính. Đây là chương trình học gồm 3 cấp độ lớn, với mỗi cấp độ bao hàm nhiều môn thuộc nhiều mảng khác nhau trong lĩnh vực kế toán – tài chính và có độ khó tăng dần.

Tên môn học

Số giờ học *

 CẤP ĐỘ KIẾN THỨC ỨNG DỤNG (Applied Knowledge)
 (Hoàn tất lấy chứng chỉ “Diploma in Accounting & Business”

 F1 Business and Technology (BT) – Kế toán trong kinh doanh  45
 F2 Management Accounting (MA) – Kế toán quản trị  45
 F3 Financial Accounting (FA) – Kế toán Tài chính  45

 CẤP ĐỘ KỸ NĂNG ỨNG DỤNG (Applied Skills)
 Hoàn tất lấy chứng chỉ “Advanced Diploma in Accounting & Business”

 F4 VNM Corporate and Business Law (LW) – Luật kinh doanh và luật doanh nghiệp (Việt Nam);  45
 F5 Performance Management (PM) – Quản trị hiệu suất  54
 F6 VNM Taxation (TX) – Thuế (Việt Nam)  48
 F7 Financial Reporting (FR) – Báo cáo tài chính  54
 F8 Audit & Assurance (AA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo  51
 F9 Financial Management (FM) – Quản lý Tài chính  51

 CẤP ĐỘ CHIẾN LƯỢC CHUYÊN MÔN (Strategic Professional)
 Hoàn tất lấy chứng chỉ ACCA

 P1, P3 Strategic Business Leader (SBL) – Lãnh đạo chiến lược doanh nghiệp   54
 P2 Strategic Business Reporting (SBR) – Báo cáo chiến lược doanh nghiệp  72
 Chọn 2 trong 4 môn
 P4 Advanced Financial Management (AFM) – Quản trị tài chính nâng cao  54
 P5 Advanced Performance Management (APM) – Quản trị hoạt động kinh doanh hiệu quả nâng cao  54
 P6 Advanced Taxation (ATX) – Thuế nâng cao  54
 P7 Advanced Audit & Assurance (AAA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo nâng cao  54

Tổng

 672

 

Theo đó, môn F8 Audit & Assurance (AA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo là một trong sáu môn học thuộc Cấp độ Kỹ năng Ứng dụng. Để chắc rằng bạn có thể học tốt môn F8, việc nắm chắc kiến thức và thi đỗ môn F3 Financial Accounting (FA) – Kế toán Tài chính là vô cùng cần thiết. 

Audit & Assurance cũng là nền tảng quan trọng cho môn học P2 Strategic Business Reporting (SBR) – Báo cáo chiến lược doanh nghiệp P7 Advanced Audit & Assurance (AAA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo nâng cao nếu như bạn có kế hoạch hoàn tất chứng chỉ ACCA. 

Ngoài ra, trong gợi ý lộ trình học cho khối ngành kiểm toán từ ACCA, họ cũng đưa lời khuyên rằng F8 nên là môn học mắc xích cho 2 môn học F7 Financial Reporting (FR) – Báo cáo tài chính F2 Management Accounting (MA) – Kế toán quản trị để đảm bảo cho kiến thức cho học viên được diễn ra liền mạch, cụ thể:

FA -> FR -> AA (F8) -> MA -> PM  

Môn F8 ACCA Audit & Assurance (AA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo có ý nghĩa như thế nào?

Trong quá trình theo học và kiểm tra môn F8, bạn sẽ hiểu rõ quy trình vận hành của một đợt kiểm toán nội bộ và có khả năng ứng dụng nó vào những tình huống thực tế theo một mô hình làm việc chuyên nghiệp, bài bản. Bài thi cũng giúp đảm bảo ứng viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản của ngành kiểm toán để cuối cùng, bạn sẽ đạt được sự cân bằng về mặt kiến thức lẫn kỹ năng cho lĩnh vực này. 

Được kiểm định bởi Hiệp hội hàng đầu toàn cầu, những chứng chỉ từ ACCA luôn mang lại sự uy tín cho bất kì ứng viên nào khi theo đuổi con đường kiểm toán tại các công ty lớn, đặc biệt là Big 4. Do đó, việc theo học và hoàn thành môn học F8 (AA) không chỉ mang lại lượng kiến thức và kỹ năng cho người học mà còn là tấm vé vàng danh giá giúp bạn có con đường việc làm rộng mở hơn.

Các kiến thức sẽ được học trong môn F8

Từ ý nghĩa được đề cập bên trên, các phần học trong môn Audit & Assurance sẽ xoay quanh quy trình cơ bản của một cuộc kiểm toán nội bộ. Các nội dung đó được mô phỏng theo sơ đồ dưới đây:

nội dung môn F8 ACCA

(nguồn: ACCA Think Ahead)

1. Các quy định và nguyên tắc kiểm toán (Audit framework and regulation)

Là nội dung đầu tiên của 7 nội dung chủ chốt của môn F8, phần học sẽ giới thiệu cho bạn những khái niệm căn bản về Dịch vụ đảm bảo (Assurance) cũng như tầm quan trọng của một hệ thống quản trị doanh nghiệp (corporate governance). Sau đó, các bạn sẽ được biết thêm về những thuật ngữ và định nghĩa chuyên môn như Auditors’ Rights, Appointment, Removal, Resignation and Regulation, Professional Ethics.

2. Kiểm toán nội bộ (Internal Audit)

F8 sẽ chỉ ra cho các bạn bản chất của kiểm toán nội bộ và tầm quan trọng của nó trong quản trị hiệu quả hoạt động (performance management) cũng như hệ thống quản trị doanh nghiệp. Phần này cũng sẽ giúp các bạn phân biệt sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

3. Lên kế hoạch và đánh giá rủi ro (Planning and risk assessment)

Cách xây dựng kế hoạch và đánh giá rủi ro là một trong những nội dung cốt lõi của môn học AA. Ở phần này, bạn sẽ học về các giai đoạn của một đợt kiểm toán theo 2 mốc thời gian chính là lúc được Bổ nhiệm kiểm toán (Appointment) và Hậu Bổ nhiệm kiểm toán (After Appointment). Những rủi ro kiểm toán (Audit Risk) cũng sẽ được đề cập ở phần học này để việc lên kế hoạch và đánh giá được diễn ra hiệu quả.

4. Kiểm soát nội bộ (Internal control)

Ngoài những khái niệm cơ bản về kiểm soát nội bộ, môn F8 sẽ hướng dẫn bạn ứng dụng công nghệ tin học vào việc quản lý thông qua các công cụ có sẵn và những đối tượng sử dụng của những công cụ này

5. Bằng chứng kiểm toán (Audit evidence)

Các kết luận kiểm toán cần được hỗ trợ bởi các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp. Bạn sẽ được hướng dẫn về kiểm tra độ tin cậy cho các đối tượng trong mô hình kiểm toán.

6. Soát xét (Review)

Hoạt động soát xét và các sự kiện sau kỳ kiểm toán (subsequent events) sẽ được hướng dẫn trong phần học này thông qua những kiến thức về nhìn nhận chứng từ và các lỗi tài khoản, từ đó đưa ra kết luận đúng đắn cho đơn vị được kiểm toán.

7. Báo cáo (Reporting)

Bước cuối trong một quá trình kiểm toán là thực hiện báo cáo sao cho chi tiết và chính xác. Nội dung này sẽ được hướng dẫn cụ thể trong chương cuối cùng của môn học F8.

Hình thức thi của môn F8 ACCA Audit & Assurance (AA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo

Để hoàn thành tốt bài thi của môn F8, việc nắm chắc kiến thức bài học là chưa đủ. Bạn cần phải hiểu rõ cấu trúc và quy định của bài thi, từ đó, đưa ra những chiến lược làm bài phù hợp mà không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào.

 • Bài thi F8 của bạn sẽ được diễn ra hoàn toàn trên máy tính: Không chỉ riêng môn AA, các môn thi của chứng chỉ ACCA đều được diễn ra thông qua màn hình máy tính. Do đó, việc làm quen với thao tác làm bài từ sớm là vô cùng quan trọng. Trên website chính thức của mình, ACCA cũng hỗ trợ các ứng viên tham khảo trước giao diện bài thi cũng như luyện tập thuần thục các thao tác làm bài.
 • Thời gian thi: Bài thi sẽ kéo dài trong 3 giờ và thí sinh có 10 phút đọc đề. Mỗi phần trong bài thi đều có thang điểm riêng biệt nên bạn sẽ phải phân bố thời gian sao cho tối đa được điểm số mà bạn nhắm tới.
 • Cấu trúc bài thi: Bài thi sẽ gồm 2 sections
 Section A (30 điểm)

 Gồm 3 câu hỏi tình huống OT (Objective test) 

 Mỗi câu hỏi tình huống sẽ có 5 OT question dưới hình thức trắc nghiệm

 Section B (70 điểm)  3 câu hỏi tự luận CR (Constructed response) với 2 yêu cầu cho mỗi tình huống
 • Thời điểm thi: Các môn học của chứng chỉ ACCA sẽ được tổ chức thi vào cuối mỗi quý (tháng 3, 6, 9, 12). Do đó, nếu đang có dự thi tham gia kì thi F8 Audit & Assurance (AA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo thì bạn nên đăng ký thi sớm để tiết kiệm được một khoản ưu đãi từ tổ chức. Nếu vẫn còn chưa rõ về thời gian và phí đăng ký tham dự các môn thi, bạn có thể xem thêm tại đây.

Cần chuẩn bị gì cho kì thi môn F8 ACCA?

Mặc dù là một trong những môn học được cho là quan trọng cho những bạn lựa chọn đi theo con đường kiểm toán, F8 vẫn là môn học đòi hỏi nhiều kỹ năng trong quá trình học tập và thi cử. Sau đây là một số lời khuyên để bạn có thể có được kết quả cao trong kì thi không chỉ Audit & Assurance mà còn là những môn học khác của ACCA trong thời gian sắp tới:

 • Các tài liệu học tập và luyện thi cho môn F8 nên là những tài liệu được cấp phép bởi ACCA để chắc chắn rằng những kiến thức mà bạn học được là đúng theo tiêu chuẩn của ACCA
 • Theo sát những kiến thức của những môn học liên quan để có được cái nhìn tổng quát trong lĩnh vực tài chính. Nhờ vậy, khả năng tiếp cận vấn đề của bạn sẽ nhanh chóng và cặn kẽ hơn.
 • Thường xuyên tự luyện tập trong môi trường thi giả định và đánh giá bài thi cá nhân để rút ra những thiếu sót, từ đó, tập trung cải thiện vào những điểm yếu và rèn dũa những điểm mạnh để bài thi được hoàn chỉnh hơn.

Ngoài ra, khi tiến hành thực hiện, bạn nên xem trước yêu cầu bài làm để định hướng được phương pháp làm bài là gì, nhờ vậy mà bạn có thể tập trung vào những nội dung thật sự cần thiết trong đề bài và tránh được việc gây nhiễu.

Có nên tự học môn F8?

Việc tiến hành tự học môn Audit & Assurance là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, điều này sẽ phải đòi hỏi người học phải dành một khoản thời gian lớn để chuẩn bị những tư liệu và điều kiện học lý tưởng. Ngoài ra, kiến thức trong quá trình tự học thường lan man và học viên môn F8 sẽ dễ rơi vào tình trạng chán nản. Hiểu được điều đó, các trung tâm đào tạo tài chính xuất hiện để đưa ra những giải pháp tối ưu cho quá trình theo học chứng chỉ ACCA.

Trung tâm giáo dục Smart Train, một trong những trung tâm đào tạo chứng chỉ ACCA hàng đầu Việt Nam, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các học viên F8. 

 • Những tài liệu học tại Smart Train đều là những tài liệu được cấp phép chính thống từ Hiệp hội ACCA. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được cung cấp những học liệu được biên soạn kỹ lưỡng bởi chính tay những giảng viên tại Smart Train.
 • Đội ngũ giảng viên tại Smart Train là những quản lý cấp cao tại các công ty kiểm toán lớn hàng đầu như MNCs, Big4s, Audit Firms …
 • Việc học chứng chỉ ACCA trở nên vô cùng linh động thông qua hình thức học Hybrid tại Smart Train, đáp ứng mọi yêu cầu của các học viên.
 • Smart Train cũng là Tổ chức đào tạo ACCA đạt chuẩn Vàng (Gold) từ năm 2010 và đạt chuẩn Bạch kim (Platinum) từ 2015 đến 2020, điều này minh chứng cho chất lượng đào tạo cũng như tỉ lệ đậu luôn đạt kết quả cao.

Mặc dù được cho là môn khó học trong chứng chỉ ACCA, việc vượt qua môn học F8 Audit & Assurance (AA) – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo sẽ không còn là khó khăn nếu các học viên tập trung vào những nội dung trọng tâm, cũng như thường xuyên rèn dũa những kỹ năng làm bài. Khó khăn trong quá trình học AA của bạn sẽ dễ dàng được Smart Train hỗ trợ và đảm bảo kết quả đầu ra một cách uy tín nhất.

2022-11-18T18:30:33+07:00