Nguyễn Ngọc Khánh Hân – Thi đậu 3 môn ACCA (F4, F5, F7) kỳ thi tháng 12/2015

//Nguyễn Ngọc Khánh Hân – Thi đậu 3 môn ACCA (F4, F5, F7) kỳ thi tháng 12/2015
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
e9f8cbb4a9297c772538
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4725708388685_4e23e9a155a2eed401db79b556b46f07
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4665574625685_f35af70ef1b82385ca16c100378789db
z4667475089121_a8f437e64dc635000f88f2d686682197
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1

Nguyễn Ngọc Khánh Hân – Thi đậu 3 môn ACCA (F4, F5, F7) kỳ thi tháng 12/2015

Nguyen Ngoc Khanh Han-newMình rất vui mừng khi thi đậu cùng lúc cả 3 môn F4, F5, F7 trong kỳ thi ACCA tháng 12/2015 vừa rồi. Đây là phần thưởng rất lớn dành cho sự nỗ lực của mình trong thời gian qua. Mình rất trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình và hướng dẫn bài bản từ các giảng viên Smart Train, đặc biệt là thầy Lưu Ngọc Bảo dạy môn Financial Reporting và thầy Francis Ong dạy môn Performance Management.

2020-04-15T10:57:08+07:00