Nguyễn Ngọc Khánh Hân – Thi đậu 3 môn ACCA (F4, F5, F7) kỳ thi tháng 12/2015

//Nguyễn Ngọc Khánh Hân – Thi đậu 3 môn ACCA (F4, F5, F7) kỳ thi tháng 12/2015
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Nguyễn Ngọc Khánh Hân – Thi đậu 3 môn ACCA (F4, F5, F7) kỳ thi tháng 12/2015

Nguyen Ngoc Khanh Han-newMình rất vui mừng khi thi đậu cùng lúc cả 3 môn F4, F5, F7 trong kỳ thi ACCA tháng 12/2015 vừa rồi. Đây là phần thưởng rất lớn dành cho sự nỗ lực của mình trong thời gian qua. Mình rất trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình và hướng dẫn bài bản từ các giảng viên Smart Train, đặc biệt là thầy Lưu Ngọc Bảo dạy môn Financial Reporting và thầy Francis Ong dạy môn Performance Management.

2020-04-15T10:57:08+07:00