Ông Dennis Whitney – Phó chủ tịch cấp cao, Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA)

//Ông Dennis Whitney – Phó chủ tịch cấp cao, Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA)

Ông Dennis Whitney – Phó chủ tịch cấp cao, Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA)

Dennis“Tại Việt Nam, Smart Train được IMA chọn là đơn vị ủy quyền đào tạo chương trình Kế toán quản trị Hoa Kỳ (CMA) vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng đào tạo cũng như dịch vụ của Smart Train. Với số lượng hàng ngàn học viên theo học tại 3 cơ sở hiện nay, tôi nghĩ rằng Smart Train đã khẳng định được uy tín của mình trong lĩnh vực đào tạo kế toán tài chính và là thương hiệu được nhiều doanh nghiệp tín nhiệm.”

 

 

 

2016-09-05T17:13:01+07:00