TÁI HÌNH DUNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH

//TÁI HÌNH DUNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH
ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

TÁI HÌNH DUNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH

Làm thế nào các đối tác kinh doanh tài chính có thể thúc đẩy giá trị thực sự trong việc đóng vai trò là cầu nối giữa bộ phận tài chính và các bên liên quan trong môi trường năng động, phát triển nhanh chóng của chúng ta trên một loạt các chỉ số kinh doanh?

Vai trò của chức năng tài chính trong các tổ chức đang thay đổi, đặc biệt là ở khả năng cung cấp cho các bên liên quan những hiểu biết sâu sắc dựa trên nhiều nguồn dữ liệu. Như một xã hội, chúng ta mong đợi các doanh nghiệp của mình sẽ có cách tiếp cận có đạo đức hơn. Không chỉ nhân viên của chúng ta ngày càng đòi hỏi cách tiếp cận có mục đích và đạo đức hơn này mà cả khách hàng và nhà đầu tư của chúng ta cũng vậy.

Cộng đồng tài chính trong một tổ chức cần đóng vai trò trung tâm của những xu hướng này. Hiệu suất và hiểu biết sâu sắc là những lĩnh vực mà chúng ta chiếm ưu thế. Lấy khách hàng làm trung tâm yêu cầu sự nhanh nhẹn và hợp tác giữa các tổ chức. Các mối quan hệ chiến lược và hợp tác là chìa khóa cho các hoạt động hợp tác kinh doanh thành công trong tương lai.

Trong báo cáo này, được thực hiện với sự hợp tác của PwC, chúng ta chứng minh vai trò của các đối tác kinh doanh tài chính, với tư cách là một phần của cộng đồng tài chính và kế toán rộng lớn hơn, trong việc cung cấp cái nhìn sâu sắc và đưa ra quyết định trong toàn tổ chức. Chúng tôi cũng khám phá vai trò ngày càng tăng của họ trong việc hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên tài chính và phi tài chính, đồng thời mở rộng bộ kỹ năng và khả năng để cho phép các tổ chức đưa ra quyết định kinh doanh và giám sát hiệu quả của chúng, dựa trên mục đích chung của tổ chức. Sử dụng các quan điểm như sáu thủ đô của báo cáo tích hợp để cung cấp cái nhìn rộng hơn về việc ra quyết định.

Các đối tác kinh doanh tài chính cần phải chuyển từ nhóm cung cấp báo cáo phản ứng dựa trên thông tin tài chính sang nhóm chủ động đưa ra lời khuyên chiến lược để thúc đẩy việc ra quyết định dựa trên nhiều nguồn dữ liệu có sẵn. Họ cần có cái nhìn toàn diện về tổ chức và môi trường mà tổ chức hoạt động.

Những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi dựa trên các cuộc phỏng vấn và hội nghị bàn tròn được thực hiện với các thành viên ACCA và các bên quan tâm khác cũng như kết quả khảo sát với 3.502 chuyên gia tài chính và kế toán, bao gồm các thành viên ACCA và thành viên tương lai, những người liên hệ của PwC và các thành viên của Diễn đàn Dịch vụ Chia sẻ có trụ sở tại Ấn Độ, được thực hiện vào tháng 2 năm 2020.

Đo lường hiệu suất – một chương trình nghị sự mới

Sáu giả thuyết phân loại sự chuyển dịch tiềm tàng trong việc phát triển hoạt động hợp tác kinh doanh.

Lãnh đạo Tài chính Tư vấn Toàn cầu của PWC Brian Furness cho biết ‘Trước đây, chúng tôi rất tập trung vào giá trị tài chính gia tăng. Tôi nghĩ những gì chúng ta sắp thấy, những gì chúng ta đang thấy, và chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa là sự cân bằng xung quanh sáu giả thuyết.’

Truy cập phiên bản văn bản của đồ họa này.

Tầm quan trọng của những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu đang tiếp tục tăng lên và nhu cầu cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn trong toàn tổ chức ngày càng quan trọng hơn. Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã sẵn sàng hình dung lại những hiểu biết sâu sắc về tài chính chưa?

Tải xuống tại đây và  báo cáo đầy đủ từ trang này để biết thêm thông tin chi tiết về nghiên cứu và đề xuất.

Nguồn thông tin: https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/pro-accountants-the-future/FinanceInsights-reimagined.html

    Tags:
2023-09-25T11:45:48+07:00