Top 5 sách kế toán quản trị bằng tiếng Anh nên đọc

//Top 5 sách kế toán quản trị bằng tiếng Anh nên đọc
Loc xuan nhu y 2021_web
Chuyen de Tai chinh Doanh nghiep_banner web
ke-toan-quan-tri-cma-1
z2280049792777_682e42ccc90a1526596b4d37e472d58f
z2263223424182_ad5f8534ff1d6251fc83e862e4ade83f
tieng-anh-ke-toan-tai-chinh-hoc-o-dau
z2280049809516_0cdbf23285e4d4b57c5271aa5080cf0d
Banner DV thue phong-02

Top 5 sách kế toán quản trị bằng tiếng Anh nên đọc

Sách kế toán quản trị tốt nhất – Là người quản lý có nghĩa là bạn cần có thêm kiến ​​thức bao quát và sâu rộng hơn các nhân viên cấp dưới của mình. Nền tảng kế toán đóng vai trò quan trọng đối với người quản lý. Vì vậy chúng tôi đề xuất cho bạn một số cuốn sách kế toán quản trị tuyệt vời để giúp bạn tự tin trong việc quản lý của mình.

#1. MANAGEMENT ACCOUNTING: PRINCIPLES & PRACTICE – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH

Cuốn sách kế toán quản trị này được tác giả trình bày nhiều thông tin căn bản, phạm vi khác nhau liên quan đến kế toán quản trị và cập nhật các thay đổi. Nội dung có cấu trúc trình bày hợp lý để người đọc có thể vận dụng tối đa các khái niệm và kỹ thuật khó về kế toán quản trị

#2 – REAL NUMBERS: MANAGEMENT ACCOUNTING IN A LEAN ORGANIZATION – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO BAN QUẢN TRỊ

Cuốn sách kế toán quản trị tốt nhất này dành riêng cho các nhà quản lý, những người cần một cuốn sách để ra được các số liệu hữu dụng từ việc tính toán. Đọc và thực hành các kỹ thuật được đưa ra trong cuốn sách của tác giả sẽ giúp bạn thay đổi doanh nghiệp của bạn và cải thiện nó mãi mãi. Tác giả gọi cuốn sách của mình là một hướng dẫn và một cuộc nổi dậy trong việc kiểm soát tài chính và quản trị.

#3 – “BEST” MANAGEMENT ACCOUNTING: SUCCESSFUL BUSINESS – DECISION MAKING & BUDGETING – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ “TỐT NHẤT”: SỰ KINH DOANH THÀNH CÔNG – QUYẾT ĐỊNH VÀ KHUYẾN CÁO

Một nỗ lực mới được thực hiện bởi tác giả để trình bày những điều cơ bản của kế toán trong ngôn ngữ rất đơn giản. Ông xác định rằng mọi định nghĩa về sự tính toán đều là công cụ giúp quản lý hỗ trợ việc đưa ra quyết định tài chính của tổ chức khi tác động đến mọi khía cạnh của tổ chức.

#4 – ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

Tác giả đã tập trung vào các điểm rất nhỏ về kế toán quản trị và thực hành kế toán quản trị trong thế giới thực. Ông cũng sử dụng phương thức cũ hoặc ứng dụng các công cụ phân tích với phạm vi rộng cho các chi tiết nhỏ. Cuốn sách này là một bản báo cáo tình hình hoàn hảo cho các vấn đề kế toán quản trị sáng tạo.

#5 – MANAGEMENT ACCOUNTING (PROJECTS & BUDGETS): NEW MANAGER SERIES – KẾ TOÁN QUẢN LÝ (DỰ ÁN & NGÂN SÁCH)

Management accounting is a subject that lets you see in the future as most of the times managers are expected to predict the future. Now how is that possible? This is what this subject all about. Managers are not only promoted on the bases of their technical competencies, knowledge, discipline and team management skills they need to possess much more.

Kế toán quản trị là một chủ đề cho phép bạn nhìn thấy trong tương lai, hầu hết các nhà quản lý đều cần để dự đoán tương lai tài chính của doanh nghiệp mình. Vậy làm thế nào cho nó thành hiện thực? Đây là chủ đề chúng ta sẽ đề cập đến. Các nhà quản lý không chỉ cần kỹ năng chuyên môn, kỷ luật, kỹ năng quản lý nhưng họ cần sở hữu nhiều hơn nữa

Trên đây là 5 sách kế toán quản trị cần đọc để trở thành người kế toán quản trị chuyên nghiệp

Tổng quan về chứng chỉ CMA (Certified Management Accountant) – Kế toán quản trị Hoa Kỳ

  • Chứng chỉ CMA (Certified Management Accountant) được cấp bởi Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ IMA (Institute of Management Accountants), một tổ chức nghề nghiệp danh tiếng toàn cầu được thành lập năm 1919 với hơn 85.000 hội viên được công nhận tại hơn 140 quốc gia
  • CMA có nội dung chương trình chuyên sâu và tập trung về các kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong công tác kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp, là sự chuẩn bị tốt nhất để trở thành Giám đốc Tài chính hoặc chuyên gia Tư vấn Tài chính doanh nghiệp
  • Thời gian học ngắn: có thể hoàn thành chương trình CMA trong 183 giờ học và ôn thi

Chi tiết về khóa học vui lòng xem tại đây

    Tags:
2018-11-28T10:54:56+07:00