TỔNG QUAN KHOÁ HỌC

Ngày 24/2/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐCP (Nghị định 20) quy định về Quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định 20 đưa ra các thay đổi quan trọng so với quy định hiện hành về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết theo Thông tư 66/2010/TT-BTC và chính thức áp dụng một số đề xuất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (“OCED”) về việc Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (“BEPS”). Hiện tại Bộ Tài Chính cũng đang lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng Nghị Định 20.

Mặc dù đến ngày 1/5/2017 mới có hiệu lực áp dụng nhưng Nghị định 20 có nhiều quy định mới sẽ tác động đến chiến lược kinh doanh, chính sách giá và nghĩa vụ tuân thủ của Doanh nghiệp cho cả năm 2017, vì vậy các doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần nghiên cứu và chủ động có kế hoạch tuân thủ quy định mới một cách phù hợp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Ban giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng;
 • Nhân viên phụ trách về thuế, kế toán và tài chính tại các doanh nghiệp đa quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam có giao dịch liên kết;
 • Nhân viên tư vấn thuế và xác định giá thị trường.
 • Các cán bộ quản lý, nhân viên đang công tác trong các lĩnh vực kinh tế và pháp luật có liên quan.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Cập nhật tổng quan về đề xuất Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)
 • Các thay đổi chính của Nghị định 20 và bản dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị Định 20:
  • Ngày hiệu lực/ năm tài chính áp dụng nghị định này
  • Xác định các bên liên kết và giao dịch giữa các bên liên kết
  • Nguyên tắc nội dung quyết định hình thức – Principle of substance over form
  • Các phương pháp xác định giá thị trường, phân tích so sánh chuẩn, thông tin và dữ liệu so sánh.
  • Điều chỉnh giá thị trường khi kết thúc năm tài chính và yêu cầu áp dụng điểm trung vị của biên độ giá thị trường
  • Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp (Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, Hồ sơ quốc gia và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia) Mẫu tờ khai giao dịch liên kết mới – New TP Disclosure Form;
  • Miễn nghĩa vụ tuân thủ quy định kê khai, lập hồ sơ chứng từ chứng minh giá thị trường của giao dịch liên kết
  • Yêu cầu về việc khấu trừ chi phí dịch vụ trả cho bên liên kết – Requirements for deductibility of related party service expenses;
  • Khống chế việc khấu trừ chi phí lãi vay trả cho bên liên kết – Limitation of deductibility of related party interest expenses;
  • Các công ty tại Việt Nam thực hiện chức năng kinh doanh đơn giản không được phát sinh lỗ;
 • Xu hướng và thực tiễn về thanh tra giá chuyển nhượng và các trường hợp điển hình
 • Hậu quả của việc không tuân thủ quy định về xác định giá thị trường
 • Giải quyết tranh chấp về giá chuyển nhượng và thỏa thuận trước về xác định giá tính thuế
 • Thực tiễn tốt về quản lý rủi ro giá chuyển nhượng tại Việt Nam
 • Q&A.

KẾT QUẢ SAU KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

 • Nhận diện được các thay đổi quan trọng giữa Nghị định 20 và Thông tư 66
 • Cập nhật lộ trình thực hiện BEPS và các nội dung quan trọng được đưa vào Nghị định 20
 • Hiểu được các nghĩa vụ tuân thủ và rủi ro tiềm tàng trong việc thực hiện Nghị định 20

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 • Chia s tình huống thực tế: Lý thuyết hoàn toàn được giảng dựa vào việc phân tích các hoàn cảnh kinh doanh thực tiễn cùng với nhiều ví dụ.
 • Trực quan: Bài giảng được trình bày sinh động bằng Power Point, các hình ảnh, biểu đồ và đồ thị
 • Thảo luận nhóm: Thảo luận theo nhóm giúp cho các học viên được tương tác với nhau, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau hiệu quả hơn.
 • Tóm lược lý thuyết: Tóm tắt nội dung khóa học giúp học viên nắm bắt tốt các lý thuyết cần thiết và hệ thống được kiến thức có được từ khóa học.

Giảng viên: Mr. Nguyễn Tấn Phát, PhD, Lawer

Ngày khai giảng: 20/05/2017

Thời lượng: 7 giờ

Lịch học: Thứ Bảy (8:45 – 16:45)

Học phí gốc: 2,000,000 VNĐ

Lưu ý: Giảm 5% cho những học viên đăng ký sớm và giảm 10% cho những học viên đăng ký theo nhóm

Mọi thông tin chi tiết hoặc đăng ký học, xin vui lòng liên hệ :

Ms. Diễm Phước: phuoc.le@smarttrain.edu.vn – ĐT: 0909 081 863

ĐĂNG KÝ HỌC

KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH Nam Nữ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL