Bộ Tài chính ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

//Bộ Tài chính ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam
Uu dai 8-3-2021_website
z2359036894352_7d19aed048296f09efc97365b7b6eeb8
Hoc thu truc tuyen CIA_website
32dd8c20daea29b470fb
z2360831717948_23611169b200ff0a2e55dd69e788e7ee
27c816913244c11a9855 (1)
Uu dai ACCA_website
358ed39bd34e2010795f (1)
z2358608149010_30eb0ca068190aab1ec4200cc9b2d5ec
Banner DV thue phong-02

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Cụ thể, nếu người làm công tác kiểm toán nội bộ không có đủ kiến thức, kỹ năng và các năng lực chuyên môn khác cần thiết để thực hiện toàn bộ hoặc một phần nhiệm vụ tư vấn, người phụ trách kiểm toán nội bộ phải từ chối nhiệm vụ hoặc tìm kiếm sự trợ giúp hoặc tư vấn năng lực cần thiết.

Đồng thời, người làm công tác kiểm toán nội bộ cần thực hiện các công việc chuyên môn với sự trung thực, tính cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm; Không tham gia các hoạt động phi pháp hay các hoạt động làm mất uy tín về nghề nghiệp kiểm toán nội bộ hoặc của đơn vị/tổ chức.

Bên cạnh đó, không tham gia vào các hoạt động hoặc mối quan hệ có thể làm suy giảm hoặc được cho là làm suy giảm các đánh giá khách quan của người làm công tác kiểm toán nội bộ; Không chấp nhận bất cứ điều gì có thể làm suy giảm hoặc cho là làm suy giảm xét đoán chuyên môn của người làm công tác kiểm toán nội bộ.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/4/2021.

Xem chi tiết Thông tư 8/2021/TT-BTC TẠI ĐÂY

2021-02-06T12:00:16+07:00