Bảng vàng đào tạo

/Bảng vàng đào tạo
Phân tích cấu trúc chi phí và thông tin ra quyết định_Banner Website
z5635864870758_312453d4c3f5a4f545846fd522898f01
z5656084053680_c9762db4368c56ba23d6941a4c454878
z5635846687524_880989af2322a6cbc77d7695baa92c05
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5575647341201_9004c475f172ef2ba8f8e3e075b3be17
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

460/500 điểm – Niềm vui khi học viên Smart Train đạt kết quả cao trong kỳ thi CMA Part 1!

2024-05-30T15:35:57+07:00
460/500 điểm – Niềm vui khi học viên Smart Train đạt kết quả cao trong kỳ thi CMA Part 1! 2024-05-30T15:35:57+07:00

Chúc mừng học viên Smart Train xuất sắc đỗ kỳ thi CMA tại đợt công bố kết quả tháng 04/2024

2024-05-16T15:04:27+07:00
Chúc mừng học viên Smart Train xuất sắc đỗ kỳ thi CMA tại đợt công bố kết quả tháng 04/2024 2024-05-16T15:04:27+07:00

Chúc mừng 6 New CTP Professionals từ Smart Train đã hoàn tất chứng chỉ Quản trị Nguồn vốn Chuyên nghiệp CTP

2024-05-08T14:40:35+07:00
Chúc mừng 6 New CTP Professionals từ Smart Train đã hoàn tất chứng chỉ Quản trị Nguồn vốn Chuyên nghiệp CTP 2024-05-08T14:40:35+07:00

Chúc mừng học viên Smart Train xuất sắc đỗ kỳ thi CMA tại đợt công bố kết quả tháng 12/2023

2024-05-08T14:41:02+07:00
Chúc mừng học viên Smart Train xuất sắc đỗ kỳ thi CMA tại đợt công bố kết quả tháng 12/2023 2024-05-08T14:41:02+07:00

Học viên Nguyễn Mai Phương chính thức được Viện CFA Hoa Kỳ công nhận là CFA Charterholder

2024-05-08T14:41:10+07:00
Học viên Nguyễn Mai Phương chính thức được Viện CFA Hoa Kỳ công nhận là CFA Charterholder 2024-05-08T14:41:10+07:00

Học viên Nguyễn Đình Kim Chi tiếp tục đạt danh hiệu Prize Winner VN môn ACCA FM/F9 kỳ tháng 09/2023

2024-05-08T14:41:27+07:00
Học viên Nguyễn Đình Kim Chi tiếp tục đạt danh hiệu Prize Winner VN môn ACCA FM/F9 kỳ tháng 09/2023 2024-05-08T14:41:27+07:00

21 học viên Smart Train đỗ kỳ thi CMA tại đợt công bố kết quả vào tháng 8/2023

2024-05-08T14:41:40+07:00
21 học viên Smart Train đỗ kỳ thi CMA tại đợt công bố kết quả vào tháng 8/2023 2024-05-08T14:41:40+07:00