CFA

/CFA
ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Quỹ học bổng “Future-Ready Professionals” – Cùng bạn nâng tầm nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính với mức hỗ trợ chi phí tối đa

2023-12-12T16:29:37+07:00
Quỹ học bổng “Future-Ready Professionals” – Cùng bạn nâng tầm nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính với mức hỗ trợ chi phí tối đa 2023-12-12T16:29:37+07:00

Trải nghiệm buổi học CFA miễn phí “Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money)” [18h45, 23/11/2023]

2023-11-29T14:51:23+07:00
Trải nghiệm buổi học CFA miễn phí “Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money)” [18h45, 23/11/2023] 2023-11-29T14:51:23+07:00

Khoá học CFA – Đỉnh cao nghề đầu tư tài chính [Khai giảng: 8/7/2024]

2024-05-27T17:01:38+07:00
Khoá học CFA – Đỉnh cao nghề đầu tư tài chính [Khai giảng: 8/7/2024] 2024-05-27T17:01:38+07:00

23 tuổi, vượt qua 3 Levels CFA chỉ với một lần thi duy nhất, Trà Hồng Nhật đã làm điều đó như thế nào?

2024-02-28T15:19:53+07:00
23 tuổi, vượt qua 3 Levels CFA chỉ với một lần thi duy nhất, Trà Hồng Nhật đã làm điều đó như thế nào? 2024-02-28T15:19:53+07:00

Học viên Nguyễn Mai Phương chính thức được Viện CFA Hoa Kỳ công nhận là CFA Charterholder

2024-05-08T14:41:10+07:00
Học viên Nguyễn Mai Phương chính thức được Viện CFA Hoa Kỳ công nhận là CFA Charterholder 2024-05-08T14:41:10+07:00