Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

//Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

Quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên, giúp duy trì tính cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách loại bỏ đi các chi phí không cần thiết. Đây là công việc đóng vai trò then chốt của kế toán – tài chính, giúp ban lãnh đạo giám sát và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Để tạo điều kiện tìm hiểu thêm về quản trị chi phí, Smart Train kính mời Anh/Chị xem qua buổi học thử trực tuyến này!

0:00:00: Đăng nhập hệ thống & chào đón khách

0:02:18: Học thử “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

0:59:49: Các chứng chỉ nghề nghiệp có liên quan đến quản trị chi phí

1:06:16: Giải đáp thắc mắc cùng diễn giả – Anh Trung Trương, FCCA, CPA – Giảng viên CMA, ACCA tại Smart Train, Giám đốc Tài chính (CFO) của một Tập đoàn bán lẻ lớn tại Việt Nam – Chị Linh Bùi – Phó phòng Tư vấn Đào tạo Smart Train

2023-03-15T15:17:50+07:00