Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

//Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

Quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên, giúp duy trì tính cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách loại bỏ đi các chi phí không cần thiết. Đây là công việc đóng vai trò then chốt của kế toán – tài chính, giúp ban lãnh đạo giám sát và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Để tạo điều kiện tìm hiểu thêm về quản trị chi phí, Smart Train kính mời Anh/Chị xem qua buổi học thử trực tuyến này!

0:00:00: Đăng nhập hệ thống & chào đón khách

0:02:18: Học thử “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

0:59:49: Các chứng chỉ nghề nghiệp có liên quan đến quản trị chi phí

1:06:16: Giải đáp thắc mắc cùng diễn giả – Anh Trung Trương, FCCA, CPA – Giảng viên CMA, ACCA tại Smart Train, Giám đốc Tài chính (CFO) của một Tập đoàn bán lẻ lớn tại Việt Nam – Chị Linh Bùi – Phó phòng Tư vấn Đào tạo Smart Train

2023-03-15T15:17:50+07:00