Thu vien video

/Thu vien video

Hiệp hội IMA và Smart Train trao Chứng chỉ CMA – Kế toán Quản trị Hoa Kỳ cho 40 anh chị quản trị viên cấp cao

2019-11-30T10:32:11+07:00

Hiệp hội IMA và Smart Train trao Chứng chỉ CMA – Kế toán Quản trị Hoa Kỳ cho 40 anh chị quản trị viên cấp cao 2019-11-30T10:32:11+07:00

Smart Train phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM tổ chức sự kiện “Rung Chuông Nâng Cao Nhận Thức Tài Chính – Ring The Bell for Financial Literacy”

2019-10-04T11:24:46+07:00
Smart Train phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM tổ chức sự kiện “Rung Chuông Nâng Cao Nhận Thức Tài Chính – Ring The Bell for Financial Literacy” 2019-10-04T11:24:46+07:00

Smart Train phối hợp với HOSE và ACIIA tổ chức thành công hội thảo về KTNB dành cho các Cty Niêm yết

2019-05-08T10:34:40+07:00

https://youtu.be/-WSYsfygsiE

Smart Train phối hợp với HOSE và ACIIA tổ chức thành công hội thảo về KTNB dành cho các Cty Niêm yết 2019-05-08T10:34:40+07:00

[HTV9] Smart Train mở rộng đào tạo Kế toán Tài chính quốc tế khu vực Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai

2018-12-13T10:10:39+07:00

Chia sẻ của chị Trần Thị Hồng Ánh – Học viên CMA khóa 10 tại trung tâm Đào tạo Smart Train 2018-12-13T10:11:09+07:00