Thu vien video

/Thu vien video
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Hội thảo trực tuyến “Năng lực cốt lõi & Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kế toán và kiểm toán” [Smart Train, ACCA & PwC]

2023-03-14T16:01:47+07:00
Hội thảo trực tuyến “Năng lực cốt lõi & Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kế toán và kiểm toán” [Smart Train, ACCA & PwC] 2023-03-14T16:01:47+07:00

Clip hội thảo trực tuyến “Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate Bond) – Học thử cùng CFA Charterholder”

2023-03-15T16:12:12+07:00
Clip hội thảo trực tuyến “Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate Bond) – Học thử cùng CFA Charterholder” 2023-03-15T16:12:12+07:00

Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

2023-03-15T15:17:50+07:00
Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả” 2023-03-15T15:17:50+07:00

Clip ra mắt chương trình học và thi chứng chỉ CertIFR bằng tiếng Việt và Cập nhật kiến thức IFRS 15

2023-03-15T15:56:42+07:00
Clip ra mắt chương trình học và thi chứng chỉ CertIFR bằng tiếng Việt và Cập nhật kiến thức IFRS 15 2023-03-15T15:56:42+07:00

Clip webinar: Khung năng lực kế toán quản trị & Cơ hội nghề nghiệp với chứng chỉ CMA

2023-03-15T16:09:43+07:00
Clip webinar: Khung năng lực kế toán quản trị & Cơ hội nghề nghiệp với chứng chỉ CMA 2023-03-15T16:09:43+07:00

Clip giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả

2023-03-15T16:27:09+07:00
Clip giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả 2023-03-15T16:27:09+07:00

Clip hội thảo trực tuyến: Giao lưu và giải đáp thắc mắc về lộ trình học và thi chứng chỉ ACCA

2023-03-15T18:18:18+07:00
Clip hội thảo trực tuyến: Giao lưu và giải đáp thắc mắc về lộ trình học và thi chứng chỉ ACCA 2023-03-15T18:18:18+07:00