Thu vien video

/Thu vien video
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Hội thảo trực tuyến “Năng lực cốt lõi & Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kế toán và kiểm toán” [Smart Train, ACCA & PwC]

2023-03-14T16:01:47+07:00
Hội thảo trực tuyến “Năng lực cốt lõi & Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kế toán và kiểm toán” [Smart Train, ACCA & PwC] 2023-03-14T16:01:47+07:00

Clip hội thảo trực tuyến “Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate Bond) – Học thử cùng CFA Charterholder”

2023-03-15T16:12:12+07:00
Clip hội thảo trực tuyến “Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate Bond) – Học thử cùng CFA Charterholder” 2023-03-15T16:12:12+07:00

Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

2023-03-15T15:17:50+07:00
Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả” 2023-03-15T15:17:50+07:00

Clip ra mắt chương trình học và thi chứng chỉ CertIFR bằng tiếng Việt và Cập nhật kiến thức IFRS 15

2023-03-15T15:56:42+07:00
Clip ra mắt chương trình học và thi chứng chỉ CertIFR bằng tiếng Việt và Cập nhật kiến thức IFRS 15 2023-03-15T15:56:42+07:00

Clip webinar: Khung năng lực kế toán quản trị & Cơ hội nghề nghiệp với chứng chỉ CMA

2023-03-15T16:09:43+07:00
Clip webinar: Khung năng lực kế toán quản trị & Cơ hội nghề nghiệp với chứng chỉ CMA 2023-03-15T16:09:43+07:00

Clip giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả

2023-03-15T16:27:09+07:00
Clip giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả 2023-03-15T16:27:09+07:00

Clip hội thảo trực tuyến: Giao lưu và giải đáp thắc mắc về lộ trình học và thi chứng chỉ ACCA

2023-03-15T18:18:18+07:00
Clip hội thảo trực tuyến: Giao lưu và giải đáp thắc mắc về lộ trình học và thi chứng chỉ ACCA 2023-03-15T18:18:18+07:00