Hội thảo – Học thử

/Tag: Hội thảo - Học thử
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Hội thảo trực tuyến “Năng lực cốt lõi & Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kế toán và kiểm toán” [Smart Train, ACCA & PwC]

2023-03-14T16:01:47+07:00
Hội thảo trực tuyến “Năng lực cốt lõi & Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kế toán và kiểm toán” [Smart Train, ACCA & PwC] 2023-03-14T16:01:47+07:00

Clip hội thảo trực tuyến “Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate Bond) – Học thử cùng CFA Charterholder”

2023-03-15T16:12:12+07:00
Clip hội thảo trực tuyến “Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate Bond) – Học thử cùng CFA Charterholder” 2023-03-15T16:12:12+07:00

Hội thảo – Học thử ACCA: trải nghiệm chuyên đề Dự báo chi phí (Forecasting), [Smart Train và ACCA, 19/9/2021]

2021-09-20T08:39:55+07:00
Hội thảo – Học thử ACCA: trải nghiệm chuyên đề Dự báo chi phí (Forecasting), [Smart Train và ACCA, 19/9/2021] 2021-09-20T08:39:55+07:00

Học thử CFA trực tuyến “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích BCTC” [tối Thứ Tư 21/07/2021]

2022-05-12T14:11:32+07:00
Học thử CFA trực tuyến “Financial Statement Analysis Tools – Các Công cụ Phân tích BCTC” [tối Thứ Tư 21/07/2021] 2022-05-12T14:11:32+07:00

Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả”

2023-03-15T15:17:50+07:00
Clip học thử trực tuyến chủ đề “Effective cost management – Quản trị chi phí hiệu quả” 2023-03-15T15:17:50+07:00

Clip ra mắt chương trình học và thi chứng chỉ CertIFR bằng tiếng Việt và Cập nhật kiến thức IFRS 15

2023-03-15T15:56:42+07:00
Clip ra mắt chương trình học và thi chứng chỉ CertIFR bằng tiếng Việt và Cập nhật kiến thức IFRS 15 2023-03-15T15:56:42+07:00

Clip webinar: Khung năng lực kế toán quản trị & Cơ hội nghề nghiệp với chứng chỉ CMA

2023-03-15T16:09:43+07:00
Clip webinar: Khung năng lực kế toán quản trị & Cơ hội nghề nghiệp với chứng chỉ CMA 2023-03-15T16:09:43+07:00

Clip giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả

2023-03-15T16:27:09+07:00
Clip giao lưu và giải đáp thắc mắc về CFA: lộ trình học và thi CFA hiệu quả 2023-03-15T16:27:09+07:00

Clip hội thảo trực tuyến: Giao lưu và giải đáp thắc mắc về lộ trình học và thi chứng chỉ ACCA

2023-03-15T18:18:18+07:00
Clip hội thảo trực tuyến: Giao lưu và giải đáp thắc mắc về lộ trình học và thi chứng chỉ ACCA 2023-03-15T18:18:18+07:00