Khóa học “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)”

/, Tin đào tạo/Khóa học “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)”
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

Khóa học “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)”

Quản trị rủi ro (Risk management) được xem là tuyến phòng thủ thứ hai của do­anh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc giám sát việc kiểm soát của tuyến phòng thủ thứ nhất (cấp quản lý vận hành) cũng như xác định các rủi ro có thể xảy ra, xây dựng và thực hiện quy trình quản trị rủi ro hiệu quả để góp phần bảo vệ tài sản, phát hiện và phòng ngừa các sai sót và gian lận trong doanh nghiệp.

Khóa học Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp (Enterprise Risk Management) dự kiến khai giảng ngày 15/4 sẽ được trình bày bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị rủi ro, mang lại cho người học không chỉ kiến thức mà còn nhiều tình huống áp dụng thực tiễn.

  MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

1. Mang đến học viên nền tảng kiến thức và tính ứng dụng của quản trị rủi ro thông qua các ví dụ tình huống thực tế sinh động ngay tại lớp.
2. Sau khóa học, học viên có khả năng nắm bắt các vấn đề cốt lõi về quản trị rủi ro như:

 • Hiểu rủi ro là gì? Tại sao lại quản lý rủi ro?
 • Xác định rủi ro có thể xảy ra, chiến lược rủi ro của doanh nghiệp
 • Phương pháp xây dựng hồ sơ quản lý rủi ro cho doanh nghiệp, phòng ban của mình
 • Phương pháp xây dựng chì số rủi ro
 • Hiểu biết về quy trình và khung quản trị rủi ro
 • Các biện pháp ứng phó rủi ro một cách hữu hiệu và hiệu quả.

3. Các bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng khung quản trị rủi ro
4. Hiểu về xu hướng Quản trị rủi ro trong tương lai

  NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

1. Giới thiệu về quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)
2. Chiến lược rủi ro
3. Khẩu vị rủi ro
4. Văn hóa rủi ro
5. Quy trình quản lý rủi ro: 6 bước của quy trình quản trị rủi ro

 • Bước 1: Thiết lập mục tiêu
 • Bước 2: Xác định các trường hợp xảy ra
 • Bước 3: Đánh giá rủi ro
 • Bước 4: Ứng phó với rủi ro
 • Bước 5: Các thủ tục kiểm soát
 • Bước 6: Giám sát và báo cáo

6. Khung quản tri rủi ro – ISO 31000 & COSO ERM Khung quản tri rủi ro
7. Các bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng khung quản trị rủi ro

 • Bài học kinh nghiệm: những khó khăn khi thực hiện quản trị rủi ro
 • Xu hướng Quản trị rủi ro trong tương lai

8. Quản trị rủi ro gian lận

 • Quản trị rủi ro gian lận
 • Các loại gian lận
 • Tại sao có gian lận?
 • Cấu trúc phòng ngừa gian lận
  THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

NGÀY KHAI GIẢNG

 • Thời lượng: 1 ngày 
 • Hình thức học: Hybrid
 • Khai giảng: Thứ Bảy, ngày 15/04/2023

HỌC PHÍ: 3.000.000 VNĐ

Chính sách ưu đãi (được cộng dồn): 

 • Ưu đãi 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 học viên 
 • Ưu đãi 5% học phí cho học viên cũ Smart Train
  AI CÓ THỂ THAM DỰ KHÓA HỌC

 

 • Nhân sự đang làm việc trong bộ phận Quản lý rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Tuân thủ – Pháp chế và Phòng chống gian lận cần nâng cao trình độ chuyên môn theo chuẩn quốc tế.
 • Nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính quan tâm tìm hiểu thêm về Quản lý rủi ro doanh nghiệp.
 • Ban Giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
  TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH AIA

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực KTNB cho các cá nhân và doanh nghiệp, Smart Train – đối tác đào tạo được ủy quyền chính thức của Hiệp Hội KTNB Hoa Kỳ IIA từ 2013, xin giới thiệu khóa học Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng AIA (Applied Internal Audit) 

Sau khóa học, học viên có khả năng nắm bắt các vấn đề cốt lõi về KTNB như đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm, các quy định pháp luật hiện hành về chức năng KTNB, khung chuẩn mực KTNB, các công cụ và kỹ thuật kiểm toán, các kỹ năng trình bày báo cáo kiểm toán, khung kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp…

Chương trình được Smart Train triển khai dựa trên sự chọn lọc các tài liệu cập nhật mới nhất về kiểm toán nội bộ uy tín trong và ngoài nước. Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu sở hữu Chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ Công chứng CIA (Certified Internal Auditor) và có nhiều kinh nghiệm tư vấn, quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty lớn và tập đoàn đa quốc gia. 

Chuyên đề Thời lượng
Chuyên đề 1: Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 Enterprise Risk Management (ERM)
 • Giới thiệu về quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)
 • Sáu bước của quy trình quản trị rủi ro
 • Cấu phần quản trị rủi ro
 • Khung quản trị rủi ro
 • Quản trị rủi ro gian lận
2 buổi
(15/04/2023)
Chuyên đề 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ
 Internal Controls 
 • Phân biệt Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro
 • Giới thiệu về Hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Môi trường kiểm soát
 • Các hoạt động kiểm soát nội bộ
 • Thông tin và truyền thông
 • Hoạt động giám sát
2 buổi
(06/05/2023)
Chuyên đề 3: Chuẩn mực kiểm toán nội bộ & Các quy định pháp luật liên quan
 Internal Audit and Related Regulations 
 • Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ
 • Các chuẩn mực thuộc tính KTNB
 • Các chuẩn mực hoạt động KTNB
 • Nghị định 05/2019/NĐ-CP và Thông tư 8/2021/TT-BTC về Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Việt Nam
2 buổi
(03/06/2023)
Chuyên đề 4: Kỹ thuật Đánh giá rủi ro và Lập kế hoạch kiểm toán năm
Risk Assessment and Annual Audit Planning
 • Lựa chọn phương pháp đánh giá rủi ro phù hợp với tổ chức
 • Các vấn đề lưu ý khi đánh giá một số rủi ro đặc biệt
 • Xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm
 • Giới thiệu: Mẫu biểu và cách thức xây dựng Kế hoạch Kiểm toán căn cứ trên kết quả đánh giá rủi ro
2 buổi
(01/07/2023)
Chuyên đề 5: Công cụ và kỹ thuật kiểm toán
Audit Tools and Techniques
 • Kiểm toán nội bộ hiện đại.
 • Quy trình KTNB
 • Kỹ thuật phỏng vấn
 • Nghiên cứu tài liệu quy trình
 • Xây dựng chương trình kiểm toán
 • Thực hiện kiểm toán tại thực địa
 • Khuyến nghị kiểm toán
 • Đảm bảo chất lượng KTNB
2 buổi
(05/08/2023)
Chuyên đề 6: Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả
 Effective Audit Report Writing Skills
 • Giới thiệu về báo cáo kiểm toán nội bộ
 • Kỹ thuật viết phát hiện kiểm toán
 • Kỹ thuật viết đánh giá tổng quan của kiểm toán
 • Kỹ thuật viết thông tin cơ bản về đơn vị được kiểm toán, mục tiêu & phạm vi kiểm toán
 • Phụ lục: Các bí quyết khi viết báo cáo kiểm toán
 • Giới thiệu: Kỹ thuật lập báo cáo Tổng kết hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành
2 buổi
(09/09/2023)

Hình thức học: Hybrid  

Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tư vấn Đào tạo:
Hotline: 0984 337 701 – Email: enrollment@smarttrain.edu.vn

Để ngừng nhận các email với nội dung tương tự nhấn vào đây hoặc gửi yêu cầu đến email: info@smarttrain.edu.vn

  Tags:
2023-04-11T15:34:45+07:00