Sẵn sàng cho áp dụng IFRS với Chứng chỉ CertIFR từ ACCA [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 27/09/2021]

//Sẵn sàng cho áp dụng IFRS với Chứng chỉ CertIFR từ ACCA [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 27/09/2021]
z3082996588718_b67c051c1dabffdf9055188f02017772
vvvvv
z3106178917066_aadc929099d92d3709b5444a10aa02ae
z3134615643122_cad58dee03a6632c3c35f94d63401a75
z3105144540762_6e88bb591a3ac522eee0b24ce1bc7767
z3121980103551_b5dc23437268455dc40b15c91a49afdd
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3096127012823_113c52e4f7e74a272fd180b0229df585
z3046301087236_d16b784bc7e96040e93a31a0ae65f82b
Banner DV thue phong-02

Sẵn sàng cho áp dụng IFRS với Chứng chỉ CertIFR từ ACCA [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 27/09/2021]

Dưới tác động của dịch Covid-19, thị trường việc làm trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết, việc trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn trở thành mục tiêu ưu tiên để phát triển bản thân nhằm đáp ứng kịp sự thay đổi của thị trường trong thời gian tới.

Để giúp nhân sự Kế toán – Tài chính chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình Việt Nam áp dụng IFRS, cập nhật kiến thức IFRS cũng như sử dụng tối ưu nhất quỹ thời gian trong mùa dịch, Smart Train giới thiệu khóa học “CertIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế” thông qua hình thức Blended Learning học trực tuyến tại nhà kèm ôn tập cuối khóa tại lớp.

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hiện nay được thừa nhận và áp dụng rộng rãi phục vụ cho công tác kế toán tại 166 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020, Bộ Tài Chính đã chính thức ký phê duyệt Đề án Áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Lộ trình áp dụng IFRS được xây dựng theo từng giai đoạn, trong đó một số loại hình doanh nghiệp được quyền đăng ký tự nguyện áp dụng IFRS từ năm 2022 và bắt buộc áp dụng từ năm 2025.

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Smart Train vinh dự được Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chỉ định là đơn vị đào tạo Chứng chỉ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (CertIFR). Chứng chỉ CertIFR cung cấp nền tảng cơ bản về cách lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS (ban hành bởi Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế – IASB) với những cập nhật thường xuyên và xu hướng thay đổi trong tương lai.

Học viên sẽ được tham gia phân tích nội dung của từng chuẩn mực IFRS cụ thể với các bài tập tình huống thực tiễn, làm các bài thi thử trắc nghiệm ở mỗi học phần để chuẩn bị cho bài thi chứng chỉ CertIFR do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh quốc – ACCA cấp.

LỢI ÍCH NỔI BẬT CỦA CHỨNG CHỈ CertIFR

Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu  Nắm được cách thức áp dụng IFRS vào thực tế
 Nắm được cách thức vận hành của Tổ chức Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS Foundation) những thay đổi và cập nhật thường xuyên của IFRS  Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính
Cơ hội sở hữu chứng chỉ CertIFR danh giá từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc – ACCA   Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, nâng cao thu nhập của bản thân
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Bản chất  và cơ chế hoạt động của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)
 • Nguồn gốc của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc Tế IASB
 • Cơ cấu tổ chức của tổ chức IFRS
 • Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện hữu
 • Mục đích của báo cáo tài chính – Khuôn khổ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

2. Hiện trạng áp dụng IFRS trên toàn thế giới

 • Tóm tắt ngắn gọn về việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại các nước trên thế giới.
 • Sự phát triển của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và Chuẩn mực IFRS
 • Chuẩn mực IFRS với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Trình bày và lợi nhuận

 • IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính
 • IFRS 15 Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
 • IAS 8 Chính sách kế toán và thay đổi về ước lượng và sai sót trong kế toán

4. Kế toán tài sản và nợ – phần 1

 • IAS 16 Bất động sản, nhà máy và thiết bị
 • IAS 38 Tài sản vô hình
 • IAS 40 Tài sản đầu tư
 • IAS 36 Lỗ do suy giảm giá trị tài sản
 • IAS 23 Chi phí đi vay
 • IAS 20 Kế toán cho các khoản ưu đãi tài chính từ chính phủ và trình bày sự hỗ trợ từ chính phủ
 • IAS 2 Hàng tồn kho
 • IFRS 16 Thuê tài sản
 • IFRS 5 Tài sản dài hạn chờ để bán khi hoạt động gián đoạn

5. Kế toán tài sản và nợ – phần 2

 • IFRS 13 Xác định giá trị hợp lý
 • IAS 32 Các công cụ tài chính: cách trình bày
 • IFRS 9 Các công cụ tài chính: ghi nhận và đo lường
 • IFRS 7 Các công cụ tài chính: thuyết minh
 • IAS 37 Dự phòng: nợ phải trả và tài sản tiềm tàng
 • IAS 10 Các sự kiện sau niên độ báo cáo
 • IAS 19 Lợi ích của người lao động
 • IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu
 • IAS 41 Nông nghiệp
 • IFRS 6 Thăm dò và định giá tài nguyên khoáng

6. Kế toán tập đoàn

 • IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất
 • IAS 27 (đc 2011) Các báo cáo tài chính đơn lẻ
 • IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh
 • IAS 28 (đc 2011) Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh
 • IFRS 11 Thỏa thuận liên doanh
 • IFRS 12 Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác
 • IAS 21 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • IAS 29 Lập BCTC trong nền kinh tế siêu lạm phát

7. Chuẩn mực thuyết minh

 • IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • IAS 24 Trình bày các bên liên quan
 • IAS 33 Lãi trên mỗi cổ phiếu
 • IAS 34 Lập báo cáo tài chính giữa niên độ
 • IFRS 4 Hợp đồng bảo hiểm
 • IFRS 1 Áp dụng lần đầu IFRS
 • IFRS 8 Bộ phận kinh doanh

8. Các khác biệt mang tính nguyên tắc giữa chuẩn mực UK/US GAAP và IFRS

9. Các vấn đề hiện hành của Chuẩn mực IFRS

 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với US GAAP
 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với UK GAAP
 • Kế hoạch hoạt động IASB

AI CÓ THỂ THAM DỰ KHÓA HỌC

Kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên viên tài chính cần kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, lập và kiểm toán báo cáo tài chính theo IFRS

 • Những chuyên viên phân tích tài chính, đầu tư và tư vấn kế toán – tài chính – thuế
 • Sinh viên có nhu cầu xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng lập báo cáo tài chính theo IFRS

Ghi chú: Không yêu cầu đầu vào về văn bằng chính quy hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đối với học viên khi bắt đầu theo học Chứng chỉ này.

THÔNG TIN KHÓA HỌC VÀ HỌC PHÍ
NGÀY KHAI GIẢNG
 • Thời lượng: 40 giờ (3 giờ/ buổi)
  • Hình thức học: Live Learning
 • Khai giảng dự kiến: Thứ Bảy, Ngày 27/09/2021
 • Thời gian học: Chiều Thứ Bảy (13h30 – 16h30) và Sáng Chủ Nhật (09h00 – 12h00)

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI:

 • Học phí gốc:  6.600.000 VNĐ
 • Học phí ưu đãi: 5.100.000 VNĐ (áp dụng trước 26/09/2021)
 • Ưu đãi bổ sung (được cộng dồn với ưu đãi trên):
  • Ưu đãi 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 học viên trở lên
  • Ưu đãi 5% học phí cho học viên cũ Smart Train
LỆ PHÍ THI VÀ KỲ THI
 • Lệ phí thi: £88 (~3.050.000 VNĐ) dành riêng cho học viên Smart Train
 • CertIFR được tổ chức thi trên máy tính với thời gian thi linh hoạt
 • Hình thức thi: trực tuyến (CBE) gồm 25 câu trắc nghiệm trong khoảng 1 tiếng
 • Điểm đạt là 50% và học viên sẽ được thi 3 lần tối đa trong 6 tháng


THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên là hội viên của Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA), đồng thời là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA). Bên cạnh đó, giảng viên còn sở hữu chứng chỉ về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS.

Giảng viên có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo tại một công ty Big4 ở hai chi nhánh Việt Nam và Malaysia. Trong quá trình làm việc, giảng viên đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực đa dạng về việc triển khai áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực Báo cáo Tài Chính Quốc tế (IFRS) và cách thức chuyển đổi VAS sang IFRS.

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, chia sẻ kiến thức về IFRS, VAS, Phân tích tài chính, Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo cho nội bộ, học viên cá nhân và các khách hàng doanh nghiệp. Tại Smart Train, giảng viên được học viên đánh giá cao bởi kinh nghiệm thực tế cũng như phương pháp giảng dạy vô cùng dễ hiểu và sinh động.

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN KHÁC
 • “DipIFR” là khóa học IFRS nâng cao của ACCA, dành cho các Anh/ Chị đã hoàn tất khóa học CertIFR hoặc các khóa tương đương về IFRS hoặc có kinh nghiệm làm việc về IFRS trong thực tế, mong muốn hiểu sâu về IFRS: DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.
  DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS
  Khai giảng dự kiến: Chủ Nhật 19/02/2022
 • “Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS” là khóa học dành cho các Anh/ Chị đã am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS, muốn tìm hiểu kỹ thuật chuyển đổi báo cáo tài chính sang chuẩn mực quốc tế IFRS: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS.
  Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS
  Khai giảng dự kiến: Thứ Sáu 23/09/2021
MỘT SỐ SỰ KIỆN VỀ IFRS DO SMART TRAIN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÙNG ĐỐI TÁC
Hội thảo “Giải pháp cho doanh nghiệp lần đầu áp dụng IFRS – Chia sẻ kinh nghiệm triển khai IFRS thành công” do Smart Train phối hợp cùng Bộ Tài Chính và Khu công nghiệp Amata đồng tổ chức
       
Smart Train phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức hội thảo “Những sai sót thường gặp khi lập và trình bày báo cáo tài chính & Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS”
         
Hội thảo giới thiệu về CertIFR do Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA), PwC Việt Nam và công ty kiểm toán Việt Úc tổ chức
         

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 • Tại TP.HCM: Ms. Kim Thoa – Tel/Zalo: 0989 625 133 – E: thoa.duong@smarttrain.edu.vn
 • Tại Hà Nội: Ms. Phạm Hoa – Tel/Zalo: 0986 706 433  – E: hoa.pham@smarttrain.edu.vn
2021-09-21T14:45:19+07:00