học chứng chỉ ACCA

/Tag: học chứng chỉ ACCA
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2023

2023-03-02T18:55:15+07:00
Học bổng trọn khóa ACCA đến 100% học phí từ Smart Train và Hiệp Hội ACCA năm 2023 2023-03-02T18:55:15+07:00

Học thử ACCA chuyên đề “Chỉ số tài chính: Các kỹ thuật phân tích và biểu đồ hóa dữ liệu” [Tối Thứ Ba, 16/8/2022]

2022-08-17T16:28:05+07:00
Học thử ACCA chuyên đề “Chỉ số tài chính: Các kỹ thuật phân tích và biểu đồ hóa dữ liệu” [Tối Thứ Ba, 16/8/2022] 2022-08-17T16:28:05+07:00

Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2022” từ Smart Train và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh [Hạn đăng ký: 31/8/2022]

2022-09-03T11:54:21+07:00
Học bổng ACCA “Ươm Mầm Tài Năng 2022” từ Smart Train và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh [Hạn đăng ký: 31/8/2022] 2022-09-03T11:54:21+07:00

Chia sẻ trực tuyến: “Hướng dẫn kỳ thi ACCA từ xa (ACCA Remote Session Exams)” [16h00 Thứ Tư 1/9/2021]

2021-08-28T13:11:33+07:00
Chia sẻ trực tuyến: “Hướng dẫn kỳ thi ACCA từ xa (ACCA Remote Session Exams)” [16h00 Thứ Tư 1/9/2021] 2021-08-28T13:11:33+07:00