SmartTrain

/Tag: SmartTrain
Học thử và Hỏi đáp về ACCA
Hội thảo Đào tạo Nguồn nhân lực Kế Toán Kiểm Toán trong bối cảnh mới
Kế toán công chứng Anh quốc ACCA
Chinh phục CMA
Khai Giảng Khóa học CFA
Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA
Thông thạo IFRS
các khóa đào tạo ngắn hạn kế toán - kiểm toán - tài chính
thuê phòng học
Khai Giảng Khóa học CFA

Smart Train is looking for Senior Executive, Career and Professional Development (CPD) [Deadline: 16/12/2023]

2023-11-21T10:55:19+07:00
Smart Train is looking for Senior Executive, Career and Professional Development (CPD) [Deadline: 16/12/2023] 2023-11-21T10:55:19+07:00

RSM Việt Nam tuyển ứng viên cho chương trình Graduate Program 2022 – Hạn đăng ký 30/06/2022

2022-06-15T15:08:02+07:00
RSM Việt Nam tuyển ứng viên cho chương trình Graduate Program 2022 – Hạn đăng ký 30/06/2022 2022-06-15T15:08:02+07:00

Hội thảo trực tuyến “Tầm quan trọng của chức năng nguồn vốn trong DN và phương thức quản trị hiệu quả” [Smart Train, AFP, PwC & VCCA – sáng 12/5]

2022-05-12T12:19:26+07:00
Hội thảo trực tuyến “Tầm quan trọng của chức năng nguồn vốn trong DN và phương thức quản trị hiệu quả” [Smart Train, AFP, PwC & VCCA – sáng 12/5] 2022-05-12T12:19:26+07:00

Sẵn sàng áp dụng IFRS với chứng chỉ CertIFR từ ACCA, học và thi bằng tiếng Việt/Anh [KG: 24/02/2024]

2023-12-04T15:32:09+07:00
Sẵn sàng áp dụng IFRS với chứng chỉ CertIFR từ ACCA, học và thi bằng tiếng Việt/Anh [KG: 24/02/2024] 2023-12-04T15:32:09+07:00

Sự kiện thường niên “Hội thảo cập nhật Thuế 2020 – 2021” do Smart Train và Mazars Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra thành công sáng 14/01/2021 tại KS Sofitel Sài Gòn

2021-01-15T11:35:57+07:00
Sự kiện thường niên “Hội thảo cập nhật Thuế 2020 – 2021” do Smart Train và Mazars Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra thành công sáng 14/01/2021 tại KS Sofitel Sài Gòn 2021-01-15T11:35:57+07:00