Tải Miễn Phí Tài Liệu Khung Chuẩn Mực Hành Nghề Kiểm Toán Nội Bộ Quốc Tế IPPF

//Tải Miễn Phí Tài Liệu Khung Chuẩn Mực Hành Nghề Kiểm Toán Nội Bộ Quốc Tế IPPF

Tải Miễn Phí Tài Liệu Khung Chuẩn Mực Hành Nghề Kiểm Toán Nội Bộ Quốc Tế IPPF

Khung chuẩn mực hành nghề Kiểm toán nội bộ quốc tế IPPF là bộ tài liệu cung cấp các khuôn khổ khái niệm kiểm toán nội bộ, các quy định và chuẩn mực hướng dẫn thực hành kiểm toán nội bộ, vai trò, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp cũng như các quy tắc đạo đức hành nghề đối với người làm kiểm toán viên nội bộ. IPPF được giới thiệu và ban hành bởi Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ (The Institute of Internal Auditors – IIA), Hiệp hội kiểm toán nội bộ uy tín trên toàn cầu.

Khung chuẩn mực hành nghề Kiểm toán nội bộ quốc tế (IPPF) đã trở thành cuốn cẩm nang không thể thiếu đối với những người hành nghề kiểm toán nội bộ. Với mục đích cung cấp thông tin hữu ích cho những người hành nghề kiểm toán nội bộ tại Việt Nam, Smart Train – Đối tác đào tạo CIA được  ủy quyền của Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ (IIA) tại Việt Nam gửi tặng Anh/Chị bộ tài liệu quý giá này.

Vui lòng dowload tài liệu theo đường link bên dưới.

    Tags:
2018-03-21T09:50:40+07:00