ACCA tổ chức kỳ thi trên máy tính cho các môn chuyên môn chiến lược

//ACCA tổ chức kỳ thi trên máy tính cho các môn chuyên môn chiến lược
banner home
Hybrid ACCA_website
banner home
home banner
cma banner home
home banner
home banner
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3697522512349_758ef2cdb2b81c53828ce81dbff6df1d
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA tổ chức kỳ thi trên máy tính cho các môn chuyên môn chiến lược

Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA, bắt đầu từ tháng 06/2021, kỳ thi trên máy tính (CBE) sẽ được tổ chức đối với các môn thi Chuyên môn Chiến lược (Strategic Professional)

Thực tế, từ tháng 3/2020, Hiệp hội ACCA đã bắt giới thiệu những khung thời gian dự thi CBE cho các môn thuộc nhóm Chuyên môn Chiến lược (Strategic Professional) tại một số khu vực được chọn. Tại Việt Nam, thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 06/2021, cụ thể:

  • Khi bắt đầu áp dụng cách thức thi CBE, phương thức thi trên giấy sẽ dần được loại bỏ. Mục đích của việc thay đổi này nhằm giúp người học tiếp tục hành trình chuyển sang hướng công nghệ hóa dễ dàng hơn sau khi hoàn thành các môn ở cấp độ Kỹ năng Ứng dụng (Applied Skills).
  • Một số môn như ATX, SBR và AAA sẽ có thời gian chuyển đổi sang CBE muộn hơn so với các kỳ thi khác.

Thông tin chi tiết, mời Anh/Chị tham khảo tại đây: https://bit.ly/3m4br9F

2021-03-31T16:18:20+07:00