Chị Lưu Thị Bích Uyên – Học viên ACCA tại Smart Train đạt giải Prize Winner môn ACCA P2 kỳ thi tháng 3/2017, xếp hạng 1 ở Việt Nam

//Chị Lưu Thị Bích Uyên – Học viên ACCA tại Smart Train đạt giải Prize Winner môn ACCA P2 kỳ thi tháng 3/2017, xếp hạng 1 ở Việt Nam

Chị Lưu Thị Bích Uyên – Học viên ACCA tại Smart Train đạt giải Prize Winner môn ACCA P2 kỳ thi tháng 3/2017, xếp hạng 1 ở Việt Nam

bich-uyen

“Uyên rất vui mừng vì kết quả đạt Prize Winner môn P2 cho kỳ thi ACCA tháng 3/2017 vừa qua, cảm ơn thầy Tín và Smart Train rất nhiều. Uyên đánh giá phương pháp truyền đạt của thầy Tín là vô cùng dễ hiểu và xúc tích, bên cạnh đó, thầy còn chia sẻ rất nhiều về thực tiễn áp dụng của môn P2 tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Nhờ đó, Uyên thấy mình không chỉ nắm vững được kiến thức và kỹ năng làm bài để thi tốt môn P2 mà còn có thể vận dụng được rất nhiều vào công việc tư vấn hiện tại liên quan đến báo cáo tài chính tập đoàn theo IFRS”

2017-09-13T13:47:50+07:00