DipIFR – Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế IFRS

/, Lưu trữ: ACCA TP. HCM, Lịch khai giảng TPHCM/DipIFR – Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế IFRS
z3629562976395_ea37f3c03d398e5d3b02ad7266746ad0
z3632310870215_d8ad2bb011a34b6f8c4ebccde2e3e6a6
z3617194425212_bb35cd7dffcc61a406b5f8938eb341c4
z3637510300401_a2db2d837730b5f32a2077eb185b2d4a
z3610432806538_e11fbba322974635ab395f2beef95e39
z3575643892133_208c0541b1e8188e8614f13d9e064b4f
z3627534312531_43f2c826a15c4c348181ce09956a376c
z3612076589758_891ee55afbc896729857fc89e4109353
z3580476519945_d33d356ea24ff3610b847a2b12eb8079 (1)
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3580435178743_78f826454d2a78210ebf2e8ef6a80c7b
37ab7c64cda00dfe54b1

DipIFR – Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế IFRS

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ:

 • Hiểu và giải thích được khung quy định báo cáo tài chính quốc tế theo IASB.
 • Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính trong việc trình bày các thành phần báo cáo tài chính.
 • Xác định và áp dụng yêu cầu về công bố thông tin trong báo cáo tài chính và thuyết minh.
 • Lập báo cáo tài chính tập đoàn (loại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn) bao gồm các đơn vị thành viên, các cơ sở đầu tư và liên doanh.
 • Được miễn thi môn F7 (Financial Reporting) để tiếp tục học và thi chứng chỉ Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA).
 • Trau dồi và mở rộng vốn tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
 • Khẳng định lợi thế cạnh tranh của bản thân, gia tăng cơ hội việc làm tại các công ty lớn, ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia.

Nội dung chính của khóa học:

A. International Sources of Authority

 • The international Accounting Standards Board (IASB) and the regulatory framework

B. Elements of Financial Statements

 • Revenue recognition
 • Property, plant and equipment
 • Impairment of assets
 • Leases
 • Intangible assets and goodwill
 • Inventories
 • Financial instruments
 • Provisions, contingent assets and liabilities
 • Employment and post-employment benefits
 • Tax in financial statements
 • The effects of changes in foreign currency exchange rates
 • Agriculture
 • Share-based payment
 • Exploration ad evaluation expenditures
 • Fair value measurement

C. Presentation of Financial Statements and Additional Disclosures

 • Presentation of the statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income
 • Earnings per share
 • Events after the reporting date
 • Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
 • Related party disclosures
 • Operating segments
 • Reporting requirements of small and medium-sized entities (SMEs)

D. Preparation of group consolidated external reports

 • Preparation of group consolidated external Reports
 • Business combinations – intra-group adjustments
 • Business combinations –fair value adjustments
 • Business combinations – associates and joint arrangements

Ngày Khai Giảng:  23/03/2019

T7: 13:00-17:00
CN: 08:00-17:00

Thời Lượng: 60 giờ

Thông tin ưu đãi và học bổng xem tại đây

Thông Tin Liên Hệ:

 • Mr. Châu Thành Tài
 • Email: tai.chau@smarttrain.edu.vn
 • ĐT: (028) 3931 3333, Ext.27 – DĐ: 0908173158

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI CHI NHÁNH

  CHỌN KHÓA HỌC DÀI HẠN

  CHỌN KHÓA HỌC NGẮN HẠN

  HỌ VÀ TÊN*

  GIỚI TÍNH*

  SỐ ĐIỆN THOẠI*

  EMAIL*

  2022-02-16T15:12:21+07:00