Banner DipIFRS_Banner Website 1920×381
Banner Uu dai T8- tuan le vang_Banner Website 1920×381
Banner- Excel cho KTQT_Banner Website 1920×381
4 banner-website-02
4 banner-website-01
4 banner-website-03
4 banner-website-04
BANNER-NGAN-HAN

CMA – Part 2: Financial Decision Making

CMA – Part 2: Financial Decision Making

Nội Dung Học Phần

Part 2 – Financial Decision Making

  • Financial Statement (18 giờ)
  • Corporate Finance (24 giờ)
  • Decision Analysis (15 giờ)
  • Risk Management (6 giờ)
  • Investment Decisions (18 giờ)
  • Professional Ethics (9 giờ)
  • Mock Exam (3 giờ)

Lịch Học:  Chiều Thứ Bảy (13:30 – 16:30), Chủ Nhật (9:00 – 16:00)

Thời Lượng: 183 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

2019-08-05T15:21:34+07:00