Clip học thử CFA với chủ đề “Financial Analysis Techniques – Các kỹ thuật Phân tích Tài chính”

/, Tin đào tạo/Clip học thử CFA với chủ đề “Financial Analysis Techniques – Các kỹ thuật Phân tích Tài chính”
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Clip học thử CFA với chủ đề “Financial Analysis Techniques – Các kỹ thuật Phân tích Tài chính”

Vào Thứ Tư ngày 14/10/2020, Smart Train – đối tác đào tạo được cấp quyền chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức thành công buổi học thử CFA với chủ đề “Financial Analysis Techniques – Các kỹ thuật Phân tích Tài chính” với gần 150 người tham dự hiện đang học tập, làm việc và công tác trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính, đặc biệt một số Anh/ Chị đang đảm nhiệm vai trò CFO, Trưởng ban Kế toán – Tài chính, Kế toán trưởng tại các Ngân hàng, Bảo hiểm, Đầu tư, Đa quốc gia cũng như một số Tổng công ty và các cá nhân quan tâm khác.

Buổi học thử đã diễn ra sôi nổi với phần trình bày và chia sẻ từ Giảng viên Thanh Lan – một CFA Charterholder và là một trong số ít người hoàn thành chứng chỉ CFA với điểm số cao nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó giảng viên còn sở hữu văn bằng Thạc Sỹ Tài Chính và chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề CPA Việt Nam.

Phần trình bày về chủ đề Các kỹ thuật Phân tích Tài chính nhận được sự quan tâm của đông đảo các Anh/Chị thông qua sự tương tác với Giảng viên xuyên suốt buổi học. Thông qua đó, hiểu rõ hơn các kiến thức về: mô tả các công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong phân tích tài chính; mô tả mối quan hệ giữa các chỉ số và đánh giá công ty bằng phương pháp phân tích chỉ số và áp dụng phân tích DuPont trong việc giải thích biến động của ROE.

Một phần nội dung của chủ đề “Các kỹ thuật Phân tích Tài chính”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là chủ đề HOT nhận được sự quan tâm lớn, phiên hỏi đáp đã diễn ra vô cùng sôi nổi, hỗ trợ khách tham dự tìm hiểu sâu hơn về chương trình CFA và chủ đề của buổi học thử.

2020-10-16T15:49:15+07:00