Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate

/, Thu vien video/Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate

Sáng Thứ Bảy ngày 22/08/2020, Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Wolters Kluwer TeamMate tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến với chuyên đề “Kiểm toán Công nghệ thông tin và Xu hướng Ứng dụng Công nghệ trong Kế toán – Kiếm toán” (IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing) với gần 400 người tham dự là thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát, Cấp quản lý và nhân sự các phòng/ban: Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán CNTT, Quản trị rủi ro, Kế toán, Tài chính và các cá nhân quan tâm khác.

Buổi hội thảo diễn ra sôi nổi với phần tư vấn và chia sẻ từ các diễn giả: Bà Lê Thị Kim Xuân – Trưởng Văn phòng đại diện, Hiệp hội Ngân hàng tại TP.HCM; Ông Hưng Nguyễn, CISA, CISSP – Giám đốc Rủi ro CNTT và An ninh thông tin Tập đoàn bảo hiểm đa quốc gia, Giảng viên Smart Train; Ông Phil Leifermann, MBA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CFE – Giám đốc Wolters Kluwer TeamMate, khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Kiểm toán Công nghệ thông tin (CNTT) chịu trách nhiệm phân tích và đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ của một tổ chức để tìm ra các vấn đề về hiệu quả, quản lý rủi ro và tuân thủ… Vai trò của Kiểm toán CNTT ngày càng được quan tâm trong bối cảnh CNTT phát triển ngày một phức tạp hơn. Do đó, người làm Kế toán – Kiểm toán rất cần cập nhật về CNTT, tận dụng ưu thế công nghệ và hạn chế rủi ro nhằm đảm bảo các quy trình và hệ thống chạy chính xác, hiệu quả, trong khi vẫn an toàn và đáp ứng các quy định tuân thủ.

2020-09-18T19:31:02+07:00