Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate

/, Thu vien video/Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate
ACCA-Exam-Tips (2)
Smart Train kí kết với ISCA
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
z5480092163869_370ae57ae5cd4b4c0a38972df062d3fc
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate

Sáng Thứ Bảy ngày 22/08/2020, Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Wolters Kluwer TeamMate tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến với chuyên đề “Kiểm toán Công nghệ thông tin và Xu hướng Ứng dụng Công nghệ trong Kế toán – Kiếm toán” (IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing) với gần 400 người tham dự là thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát, Cấp quản lý và nhân sự các phòng/ban: Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán CNTT, Quản trị rủi ro, Kế toán, Tài chính và các cá nhân quan tâm khác.

Buổi hội thảo diễn ra sôi nổi với phần tư vấn và chia sẻ từ các diễn giả: Bà Lê Thị Kim Xuân – Trưởng Văn phòng đại diện, Hiệp hội Ngân hàng tại TP.HCM; Ông Hưng Nguyễn, CISA, CISSP – Giám đốc Rủi ro CNTT và An ninh thông tin Tập đoàn bảo hiểm đa quốc gia, Giảng viên Smart Train; Ông Phil Leifermann, MBA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CFE – Giám đốc Wolters Kluwer TeamMate, khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Kiểm toán Công nghệ thông tin (CNTT) chịu trách nhiệm phân tích và đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ của một tổ chức để tìm ra các vấn đề về hiệu quả, quản lý rủi ro và tuân thủ… Vai trò của Kiểm toán CNTT ngày càng được quan tâm trong bối cảnh CNTT phát triển ngày một phức tạp hơn. Do đó, người làm Kế toán – Kiểm toán rất cần cập nhật về CNTT, tận dụng ưu thế công nghệ và hạn chế rủi ro nhằm đảm bảo các quy trình và hệ thống chạy chính xác, hiệu quả, trong khi vẫn an toàn và đáp ứng các quy định tuân thủ.

2020-09-18T19:31:02+07:00