Clip ôn tập ACCA trực tuyến môn Audit and Assurance (AA)

/, Tin đào tạo/Clip ôn tập ACCA trực tuyến môn Audit and Assurance (AA)
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Clip ôn tập ACCA trực tuyến môn Audit and Assurance (AA)

Thứ Năm, ngày 19/08/2020 vừa qua, Smart Train tổ chức lớp ôn tập trực tuyến môn Audit and Assurance (AA), sự kiện nằm trong chuỗi ôn tập trực tuyến miễn phí nhằm san sẻ và đồng hành với các học viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Lớp học trực tuyến với nội dung chuyên sâu về cách học thi môn Audit and Assurance (AA) với gần 100 Anh/ Chị tham gia đang nắm giữ các vị trí cấp cao trong ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

2020-09-17T17:38:26+07:00