ACCA PM – Performance Management

/, Lịch khai giảng TPHCM/ACCA PM – Performance Management

ACCA PM – Performance Management

Nội Dung Môn Học

Môn PM – Performance Management (Quản trị hoạt động) giúp phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị đối với các thông tin có tính định tính và định lượng cho việc đề ra kế hoạch, các quyết định, đánh giá hiệu quả và kiểm soát.

Khi hoàn tất môn học này, học viên có khả năng:

  • Giải thích, áp dụng và đánh giá các kỹ thuật kế toán chi phí.
  • Lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật ra quyết định thích hợp để đánh giá các lựa chọn kinh doanh và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh doanh quý, đánh giá rủi ro và các vấn đề không chắc chắn trong kinh doanh và kiểm soát rủi ro đó.
  • Áp dụng những kỹ thuật lập ngân sách đánh giá phương pháp lập ngân sách, kế hoạch và kiểm soát khác nhau.
  • Sử dụng hệ thống giá thành kế hoạch đo lường và kiểm soát hiệu quả kinh doanh và đưa ra phương án khắc phục.
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ở cả góc độ tài chính và phi tài chính, đánh giá các vấn đề kiểm soát hiệu quả hoạt động bộ phận doanh nghiệp và tầm quan trọng của các tác động độc lập.

Lịch Học:

  • T6: 18:15-21:15
  • T7: 13:00-17:00
  • CN: 08:00-17:00

Thời Lượng: 60 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Smart Train TP.HCM: Ms Vy – Tel/Zalo/Viber: (+84) 984 916 173 – Skype: vysmarttrain
Smart Train HÀ NỘI : Ms Huyen – Tel/Zalo/Viber: (+84) 904 649 369 – Skype: daohyenctn
Smart Train THỦ ĐỨC : Ms Dao – Tel/Zalo/Viber: (+84) 903 788 885 – Skype: 0903788885

2019-02-25T14:02:45+07:00