ACCA MA – Management Accounting

/, Lịch khai giảng TPHCM/ACCA MA – Management Accounting

ACCA MA – Management Accounting

Nội Dung Môn Học

Môn MA – Management Accounting (Kế toán quản trị) giúp phát triển kiến thức và sự hiểu biết cách thức chuẩn bị và xử lý các thông tin định lượng và chi phí cơ bản để hỗ trợ nhà quản trị trong việc lập kế hoạch và ra quyết định trong những bối cảnh kinh doanh khác nhau.

Khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

  • Giải thích bản chất và mục tiêu của kế toán chi phí và kế toán quản lý.
  • Mô tả chi phí theo phân loại, tính chất và mục đích.
  • Áp dụng toán học cần thiết trong kinh doanh và sử dụng bảng tính.
  • Giải thích và áp dụng các kỹ thuật kế toán chi phí.
  • Chuẩn bị và phối hợp ngân sách và giá thành tiêu chuẩn trong việc lập kế hoạch, thông tin phản hồi, và kiểm soát.
  • Sử dụng các kỹ thuật kế toán quản trị trong việc hỗ trợ và ra quyết định.

Lịch Học: Tối 2-4-6 (18:15-21:15)

Thời Lượng: 51 giờ

2019-08-27T08:49:02+07:00