English for Accounting & Auditing

//English for Accounting & Auditing
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

English for Accounting & Auditing

ICFE – VƯỢT RÀO CẢN NGÔN NGỮ ĐỂ GIAO TIẾP TRONG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Giảng viên: Mr. Cát Phạm Nguyễn Vũ, CPA (USA), CFE.

Khai giảng: 10/04/2017

Lịch học: Tối Hai – Tư – Sáu (18:15 – 21:00)

Thời lượng: 40 giờ

Học phí gốc: 3.500.000 VNĐ

Mọi thông tin chi tiết hoặc đăng ký học, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Smart Train để được tư vấn cụ thể.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
2017-02-08T17:00:22+07:00