Khóa đào tạo ngắn hạn

/Tag: Khóa đào tạo ngắn hạn
HỘI THẢO DU HỌC ĐẠI HỌC WEBSTER_website banner
Học bổng CFA_01
CFA hộ chiếu ngành kế toán tài chính (5)
z5465366807755_2001b2621b81ff86cdeeaa2ca49eb46f
Hoc CMA linh hoat_WEB
Hoc CFA linh hoat hybrid learning_website copy 2_website copy 2
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5479888672269_72fe099ef028671f2e34317caf4a383c
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
BCTC-
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Khai giảng AIA – Chuyên đề: Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [11/05/2024]

2024-05-30T10:17:33+07:00
Khai giảng AIA – Chuyên đề: Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [11/05/2024] 2024-05-30T10:17:33+07:00

Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG:24/11/2023]

2024-06-13T14:57:16+07:00
Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG:24/11/2023] 2024-06-13T14:57:16+07:00

“Upskill” với các khóa ngắn hạn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính [KG từ tháng 4/2024]

2024-04-10T11:32:44+07:00
“Upskill” với các khóa ngắn hạn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính [KG từ tháng 4/2024] 2024-04-10T11:32:44+07:00

Khai giảng khóa “Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management” [Hybrid Learning]

2024-06-13T14:54:26+07:00
Khai giảng khóa “Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management” [Hybrid Learning] 2024-06-13T14:54:26+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2024-03-26T16:24:14+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2024-03-26T16:24:14+07:00