Khóa đào tạo ngắn hạn

/Tag: Khóa đào tạo ngắn hạn
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

“Upskill” với các khóa ngắn hạn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính [KG từ tháng 6/2023]

2023-06-01T10:24:22+07:00
“Upskill” với các khóa ngắn hạn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính [KG từ tháng 6/2023] 2023-06-01T10:24:22+07:00

Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG từ: 23/6/2023]

2023-05-11T16:51:39+07:00
Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG từ: 23/6/2023] 2023-05-11T16:51:39+07:00

Khai giảng AIA “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [10/6/2023, học trực tuyến]

2023-06-02T17:52:43+07:00
Khai giảng AIA “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [10/6/2023, học trực tuyến] 2023-06-02T17:52:43+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 10/6/2023]

2023-06-01T10:06:44+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 10/6/2023] 2023-06-01T10:06:44+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2023-04-27T09:37:21+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2023-04-27T09:37:21+07:00