ACCA PM _ Performance Management

fc7cdc89374df113a85c
home genz
cma th1
d98c43efb522737c2a33
home
home
home
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
home
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA PM _ Performance Management

Nội Dung Môn Học

Môn PM – Performance Management (Quản trị hoạt động) giúp phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị đối với các thông tin có tính định tính và định lượng cho việc đề ra kế hoạch, các quyết định, đánh giá hiệu quả và kiểm soát.

Khi hoàn tất môn học này, học viên có khả năng:

  • Giải thích, áp dụng và đánh giá các kỹ thuật kế toán chi phí.
  • Lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật ra quyết định thích hợp để đánh giá các lựa chọn kinh doanh và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh doanh quý, đánh giá rủi ro và các vấn đề không chắc chắn trong kinh doanh và kiểm soát rủi ro đó.
  • Áp dụng những kỹ thuật lập ngân sách đánh giá phương pháp lập ngân sách, kế hoạch và kiểm soát khác nhau.
  • Sử dụng hệ thống giá thành kế hoạch đo lường và kiểm soát hiệu quả kinh doanh và đưa ra phương án khắc phục.
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ở cả góc độ tài chính và phi tài chính, đánh giá các vấn đề kiểm soát hiệu quả hoạt động bộ phận doanh nghiệp và tầm quan trọng của các tác động độc lập.

Lịch Học:

  • Thứ Sáu (18:15 – 21:15)
  • Thứ Bảy (13:00 – 17:00)
  • Chủ Nhật (08:00 – 17:00)

Thời Lượng: 60 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn

Tại Hà Nội: Ms. Phạm Trang – Tel/Zalo: 0986 640 833 – E: trang.pham@smarttrain.edu.vn

2021-05-31T11:58:16+07:00