fc7cdc89374df113a85c
home genz
cma th1
d98c43efb522737c2a33
home
home
home
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
home
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA FA _ Financial Accounting

fc7cdc89374df113a85c
home genz
cma th1
d98c43efb522737c2a33
home
home
home
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
home
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA FA _ Financial Accounting

Nội Dung Môn Học

Môn FA – Financial Accounting (Kế toán tài chính) giúp phát triển kiến thức và sự hiểu biết các nguyên tắc và khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán tài chính và sự thành thạo trong việc sử dụng các kỹ thuật hạch toán kế toán, bao gồm soạn lập báo cáo tài chính cơ bản.

Sau khi hoàn tất môn học này, học viên có khả năng:

  • Giải thích bối cảnh và mục tiêu của báo cáo tài chính.
  • Xác định các đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính và cơ sở nền tảng của kế toán.
  • Chứng minh việc sử dụng bút toán kép và hệ thống kế toán.
  • Ghi nhận nghiệp vụ kinh tế và các sự kiện.
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán trưởng (bao gồm xác định và sửa lỗi).
  • Chuẩn bị báo cáo tài chính cơ bản cho các tổ chức.

Ngày Khai Giảng: 05/04/2020

Lịch học: Chủ Nhật: 08:30 – 17:00

Thời lượng: 52 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Tại TP.HCM: Ms. Uyên Vy – Tel/Zalo: 0988 721 433 – E: vy.nguyen@smarttrain.edu.vn

Tại Hà Nội: Ms. Phạm Trang – Tel/Zalo: 0986 640 833 – E: trang.pham@smarttrain.edu.vn

2021-05-31T11:54:51+07:00