HB ACCA SBL 2024_website
học thử IFRS 16 miễn phí (5)
Chinh phuc CFA Level 3
Tang mien phi CMA_WEB
chiêu sinh các môn học ACCA
Phân tích đầu tư tài chính CFA_website copy 2
CTP
BCTC-BANNER
khóa học IFRS (2)
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019

//Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019
HB ACCA SBL 2024_website
học thử IFRS 16 miễn phí (5)
Chinh phuc CFA Level 3
Tang mien phi CMA_WEB
chiêu sinh các môn học ACCA
Phân tích đầu tư tài chính CFA_website copy 2
CTP
BCTC-BANNER
khóa học IFRS (2)
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi kết thúc khóa học, người học hoàn toàn có thể:
 • Nắm bắt kịp thời các thay đổi quan trọng của các chính sách thuế mới
 •  Hiểu biết tác động của các thay đổi tới hoạt động Doanh nghiệp nhằm thực hiện việc lập kế hoạch hiệu quả
 •  Lập kế hoạch thuế hợp pháp và hiệu quả nhằm tối ưu số thuế phải nộp theo thực tiễn tại doanh nghiệp
 • Tự tin xử lý các tình huống thuế thực tiễn tại doanh nghiệp
II. NỘI DUNG KHÓA HỌC
CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH VÀ XỬ LÝ MỚI NHẤT VỀ THUẾ NĂM 2018 – 2019
(Thời lượng: 01 ngày)
1. Quy định mới về hóa đơn: Nghị định 119/2018/NĐ – CP về hóa đơn điện tử
 • Các loại hóa đơn theo quy định mới
 • Đối tượng áp dụng (bắt buộc, không bắt buộc, loại hóa đơn điện tử)
 • Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 • Xử lý hóa đơn đã lập (hóa đơn bị sai sót)
 • Các biểu mẫu quan trọng liên quan đến HDDT
 • Thủ tục báo cáo với Cơ quan thuế (các yêu cầu gửi dữ liệu hóa đơn đến Cơ quan quản lý
 • Lộ trình áp dụng và lưu ý quan trọng về giai đoạn chuyển đổi
 • Cập nhật các hướng dẫn gần đây về HĐĐT (hóa đơn tổng, số lần chuyển đổi, đăng ký áp dụng HĐĐT)
2. Cập nhật một số thay đổi mới nhất về thuế năm 2018 – 2019
 • Cập nhật các thay đổi quan trọng về thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, và thuế
  Giá trị gia tăng theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Thông tư 25/2018/TT-BTC
 • Một số lưu ý về chi phí được trừ thuế TNDN (chi phí lãi vay, chi phí nội bộ tập đoàn) và một số
  hướng dẫn thực tế của các Cơ quan thuế trong năm qua về vấn đề này
3. Các sai sót thường gặp về chuyển giá có thể dẫn đến bị ấn định thuế
 • Các sai sót thường gặp về hiểu không đúng bản chất giao dịch liên kết
 • Các sai sót thường gặp khi lập Tờ khai giao dịch liên kết
 • Các sai sót thường gặp khi chuẩn bị Hồ sơ liên quan
 • Các sai sót thường gặp khi thu thập dữ liệu so sánh
 • Cập nhật các xử lý mới về thuế liên quan đến giao dịch liên kết

4. Thảo luận & hỏi đáp
* Tea-break

III. GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

 • Ông hiện là Phó Tổng Giám Đốc – Phụ trách tư vấn thuế tại một công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam, đồng thời là Ủy viên ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA)
 •  Ông có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như: tư vấn Thuế trong nước và quốc tế cùng với việc tuân thủ tại Việt Nam, chiến lược đầu tư, các chính sách liên quan đến đầu tư nước ngoài,…
 •  Ông có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA (môn Thuế Việt Nam – TX), các khóa đào tạo ngắn hạn về thuế tại Smart Train và tham gia diễn thuyết trong các hội thảo chuyên đề về thuế cho Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA),….
 IV. PHÍ ĐÀO TẠO
 • Ngày khai giảng: 12/07/2019
 • Phí đào tạo:  2.000.000 đồng/ học viên
 • Phí ưu đãi dành cho các Doanh nghiệp tại VSIP: 1.500.000 đồng/ học viên
 • Mức phí trên đã bao gồm:
  + Phí đào tạo và chi phí đi lại của Giảng viên
  + Tài liệu học cho học viên
  + VAT (không chịu thuế)

Thông tin đăng ký vui lòng liên hệ: Mr Châu Tài – T. 0908 173 158 – E. tai.chau@smarttrain.edu.vn

  Tags:
2019-07-15T14:06:04+07:00