Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần”

2019-08-28T15:16:13+07:00

Trong tiến trình hội nhập sâu […]

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần” 2019-08-28T15:16:13+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam”

2019-09-14T11:46:59+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” 2019-09-14T11:46:59+07:00

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm”

2019-08-06T09:31:16+07:00

Ngày 22/01/2019 vừa qua, […]

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm” 2019-08-06T09:31:16+07:00

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019

2019-07-15T14:06:04+07:00
I. MỤC […]

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019 2019-07-15T14:06:04+07:00

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng theo chuẩn quốc tế” – 13/10/2018

2018-10-25T14:51:48+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Với […]

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng theo chuẩn quốc tế” – 13/10/2018 2018-10-25T14:51:48+07:00