Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM
Uu dai 8-3-2021_website
z2359036894352_7d19aed048296f09efc97365b7b6eeb8
Hoc thu truc tuyen CIA_website
32dd8c20daea29b470fb
z2360831717948_23611169b200ff0a2e55dd69e788e7ee
27c816913244c11a9855 (1)
Uu dai ACCA_website
358ed39bd34e2010795f (1)
z2358608149010_30eb0ca068190aab1ec4200cc9b2d5ec
Banner DV thue phong-02

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [HCM & HN: 3/4/2021]

2021-03-04T09:15:59+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [HCM & HN: 3/4/2021] 2021-03-04T09:15:59+07:00

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [Ngày 21/11/2020]

2020-11-20T13:51:24+07:00

 

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [Ngày 21/11/2020] 2020-11-20T13:51:24+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật Thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán Thuế năm 2020” [Ngày 21/11/2020]

2020-11-20T13:51:33+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật Thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán Thuế năm 2020” [Ngày 21/11/2020] 2020-11-20T13:51:33+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” [Ngày 26/03/2021]

2021-01-20T08:58:06+07:00

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam yêu cầu bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” [Ngày 26/03/2021] 2021-01-20T08:58:06+07:00

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả”

2020-06-04T15:28:31+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả” 2020-06-04T15:28:31+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới”

2020-06-11T13:58:55+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới” 2020-06-11T13:58:55+07:00

Khai giảng khóa học “Data Analytics Using Microsoft Power BI – Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI” [TP.HCM: 20&21/11]

2020-11-13T15:27:03+07:00

Microsoft Power BI là một công cụ phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng đám mây (cloud-based) khá phổ biến, không yêu cầu chi phí đầu tư lớn và không phụ thuộc quy mô doanh nghiệp. Power BI cung cấp cho người dùng những biểu đồ trực quan tương tác và khả năng phân tích kinh doanh thông minh với giao diện dễ sử dụng để tạo các báo cáo phân tích và dashboard. Power BI cũng có khả năng kết nối liên tục với các ứng dụng hiện có giúp trích xuất thông tin nhanh chóng và chính xác.

Khai giảng khóa học “Data Analytics Using Microsoft Power BI – Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI” [TP.HCM: 20&21/11] 2020-11-13T15:27:03+07:00

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm”

2020-06-04T15:22:33+07:00

Ngày 22/01/2019 vừa qua, […]

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm” 2020-06-04T15:22:33+07:00