Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM
Hội thảo trực tuyến From ACCA to BIG4
Hội thảo trực tuyến
học ACCA trọn khóa
z5206868382257_2c2227b9d126bc182b17eab1274e269a
Banner uu dai CMA T1 chinh
z5205968586338_441863d88c193fc7f0ad9d5631072b6f
thuê phòng học
Slide background

Khóa học Báo cáo Tài chính Hợp nhất – Consolidated Financial Statements [Khai giảng: 26/04/2024]

2024-02-27T14:20:52+07:00
Khóa học Báo cáo Tài chính Hợp nhất – Consolidated Financial Statements [Khai giảng: 26/04/2024] 2024-02-27T14:20:52+07:00

13/09/2024: Khai giảng Kiểm toán công nghệ thông tin – IT Audit [Hybrid Learning]

2024-02-27T14:21:54+07:00
13/09/2024: Khai giảng Kiểm toán công nghệ thông tin – IT Audit [Hybrid Learning] 2024-02-27T14:21:54+07:00

Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo

2024-02-27T14:24:13+07:00
Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo 2024-02-27T14:24:13+07:00

Khai giảng AIA “Hệ thống kiểm soát nội bộ – Internal Controls” [13/01/2024]

2023-12-19T16:30:38+07:00
Khai giảng AIA “Hệ thống kiểm soát nội bộ – Internal Controls” [13/01/2024] 2023-12-19T16:30:38+07:00

Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG:24/11/2023]

2023-11-30T12:49:59+07:00
Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG:24/11/2023] 2023-11-30T12:49:59+07:00

Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “

2022-10-04T14:09:11+07:00
Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “ 2022-10-04T14:09:11+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 13/01/2024]

2023-12-08T14:38:46+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 13/01/2024] 2023-12-08T14:38:46+07:00

Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2022” [KG: 21/10/2022]

2022-09-13T12:17:59+07:00
Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2022” [KG: 21/10/2022] 2022-09-13T12:17:59+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2024-02-27T15:11:41+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2024-02-27T15:11:41+07:00

Khai giảng “Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2023” [9/12/2023, Hybrid]

2023-11-30T12:50:25+07:00
Khai giảng “Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2023” [9/12/2023, Hybrid] 2023-11-30T12:50:25+07:00