Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM
z3082996588718_b67c051c1dabffdf9055188f02017772
vvvvv
z3106178917066_aadc929099d92d3709b5444a10aa02ae
z3134615643122_cad58dee03a6632c3c35f94d63401a75
z3105144540762_6e88bb591a3ac522eee0b24ce1bc7767
z3121980103551_b5dc23437268455dc40b15c91a49afdd
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3096127012823_113c52e4f7e74a272fd180b0229df585
z3046301087236_d16b784bc7e96040e93a31a0ae65f82b
Banner DV thue phong-02

Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA khai giảng chuyên đề “Chuẩn mực KTNB & Các quy định pháp luật liên quan” [26/02/2022]

2022-01-19T15:29:52+07:00

Kiểm toán nội bộ ứng dụng AIA khai giảng chuyên đề “Chuẩn mực KTNB & Các quy định pháp luật liên quan” [26/02/2022] 2022-01-19T15:29:52+07:00

Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2021” [KG: 17/12/2021]

2021-12-15T11:05:12+07:00

Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2021” [KG: 17/12/2021] 2021-12-15T11:05:12+07:00

Khóa học “Data Analytics Using Microsoft Power BI” [HCM: 27/11/2021]

2021-11-29T10:26:55+07:00

Microsoft Power BI là một công cụ phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng đám mây (cloud-based) khá phổ biến, không yêu cầu chi phí đầu tư lớn và không phụ thuộc quy mô doanh nghiệp. Power BI cung cấp cho người dùng những biểu đồ trực quan tương tác và khả năng phân tích kinh doanh thông minh với giao diện dễ sử dụng để tạo các báo cáo phân tích và dashboard. Power BI cũng có khả năng kết nối liên tục với các ứng dụng hiện có giúp trích xuất thông tin nhanh chóng và chính xác.

Khóa học “Data Analytics Using Microsoft Power BI” [HCM: 27/11/2021] 2021-11-29T10:26:55+07:00

Khóa học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 9/7/2021]

2021-07-12T10:18:50+07:00

KG: 14/07/2018 T6: 08:30 – 17:00

Khóa học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 9/7/2021] 2021-07-12T10:18:50+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” [Ngày 10/12/2021]

2021-12-21T16:21:51+07:00

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam yêu cầu bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” [Ngày 10/12/2021] 2021-12-21T16:21:51+07:00

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [Ngày 21/11/2020]

2020-11-20T13:51:24+07:00

 

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [Ngày 21/11/2020] 2020-11-20T13:51:24+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật Thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán Thuế năm 2020” [Ngày 21/11/2020]

2020-11-20T13:51:33+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật Thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán Thuế năm 2020” [Ngày 21/11/2020] 2020-11-20T13:51:33+07:00

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả”

2020-06-04T15:28:31+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả” 2020-06-04T15:28:31+07:00