Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM
Chinh sach uu dai HP T5_website
CMA- EXAM Test-Taking Tips and Strategies_eb
KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG CHỨNG CIA_website
381ce78e20cad5948cdb
1c20300f4b6dbe33e77c
banner-website_ACCA copy
ifrs
Banner DV thue phong-02

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” [Ngày 21/5/2021]

2021-05-06T16:06:38+07:00

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam yêu cầu bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” [Ngày 21/5/2021] 2021-05-06T16:06:38+07:00

Khóa học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” [HCM & HN: 7/5/2021]

2021-05-07T14:31:16+07:00

KG: 14/07/2018 T6: 08:30 – 17:00

Khóa học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” [HCM & HN: 7/5/2021] 2021-05-07T14:31:16+07:00

Khóa học “Data Analytics Using Microsoft Power BI” [HCM & HN: 8/5/2021]

2021-04-28T14:33:09+07:00

Microsoft Power BI là một công cụ phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng đám mây (cloud-based) khá phổ biến, không yêu cầu chi phí đầu tư lớn và không phụ thuộc quy mô doanh nghiệp. Power BI cung cấp cho người dùng những biểu đồ trực quan tương tác và khả năng phân tích kinh doanh thông minh với giao diện dễ sử dụng để tạo các báo cáo phân tích và dashboard. Power BI cũng có khả năng kết nối liên tục với các ứng dụng hiện có giúp trích xuất thông tin nhanh chóng và chính xác.

Khóa học “Data Analytics Using Microsoft Power BI” [HCM & HN: 8/5/2021] 2021-04-28T14:33:09+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [HCM & HN: 3/4/2021]

2021-04-09T11:28:59+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [HCM & HN: 3/4/2021] 2021-04-09T11:28:59+07:00

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [Ngày 21/11/2020]

2020-11-20T13:51:24+07:00

 

Khai giảng khóa học “Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” [Ngày 21/11/2020] 2020-11-20T13:51:24+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật Thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán Thuế năm 2020” [Ngày 21/11/2020]

2020-11-20T13:51:33+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật Thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán Thuế năm 2020” [Ngày 21/11/2020] 2020-11-20T13:51:33+07:00

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả”

2020-06-04T15:28:31+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả” 2020-06-04T15:28:31+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới”

2020-06-11T13:58:55+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới” 2020-06-11T13:58:55+07:00