z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 16/12/2023]

/, Tin đào tạo/Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 16/12/2023]
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
z4737110929617_5a297080af004358e33183c7fe30110e
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4736890550927_643f1b394f9b3bd7ccbf53e45b62f964
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4737027709992_156d451c9d3d82dfddd54819701260f8
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 16/12/2023]

Quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên, giúp duy trì tính cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua cắt giảm các chi phí không cần thiết. Khoá học “Quản trị Chi phí Hiệu quả – Effective Cost Management” có thể giúp các cá nhân và doanh nghiệp trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị chi phí cần thiết trong thời gian ngắn.

Khoá học xoay quanh các nội dung như: làm thế nào để kiểm tra cấu trúc chi phí của một doanh nghiệp, chi phí nào bắt buộc và chi phí nào có thể giảm. Khóa học cũng sẽ thảo luận về các kỹ thuật giảm chi phí cụ thể trong hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm chi phí trong sản xuất, mua bán, quản lý và quyết định đầu tư.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ CHI PHÍ

 • Tìm hiểu về chi phí, các loại chi phí theo các cách phân loại chi phí khác nhau
 • Phân loại chi phí theo định phí và biến phí            
 • Hai phương pháp tính giá thành cơ bản dựa trên cách phân loại chi phí
  1. Phương pháp tính giá thành truyền thống (absorption costing)
  2. Phương pháp tính giá thành theo cách phân loại định phí và biến phí (marginal costing)
  3. Mẫu biểu báo cáo quản trị theo hai phương pháp tính giá thành và đối chiếu lợi nhuận theo hai phương pháp tính giá thành phục vụ cho mục đích quản trị
 • Tìm hiểu phương pháp tính giá thành trên cơ sở hoạt động (activity based costing): phương pháp và ứng dụng
 • Tìm hiểu về phương pháp tính giá thành kế hoạch (standard costing): cách lập giá thành kế hoạch, cách vận dụng và phân tích giá thành kế hoạch.
 • Vận dụng phân tích chi phí để đưa ra các quyết định hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn
  1. Phân tích điểm hòa vốn (CVP analysis)
  2. Ra quyết định kinh doanh khi có các yếu tố hạn chế về nguồn lực trong sản xuất kinh doanh
  3. Các quyết định liên quan đến giá bán
  4. Các quyết định kinh doanh
   • Tìm hiểu về chi phí có liên quan khi ra quyết định trong kinh doanh
   • Tự sản xuất hay mua ngoài
   • Quyết định sản xuất tiếp hay không
   • Quyết định dừng kinh doanh
 • Kiểm soát chi phí và cắt giảm chi phí

  THÔNG TIN KHÓA HỌC QUẢN TRỊ CHI PHÍ

Ngày học dự kiến: Thứ Bảy, ngày 16/12/2023
Thời lượng: 1 ngày
Giờ học: 8h30  – 16h30
Học phí: 3.000.000 VNĐ
Chương trình ưu đãi (được cộng dồn) dành cho khóa khai giảng trong năm 2023. Anh/Chị sẽ nhận được ưu đãi nếu là:

 •  Nhóm đăng ký từ 3 học viên hoặc từ 3 khóa học trở lên: Ưu đãi 5% học phí
 •  Học viên cũ Smart Train: Ưu đãi 5% học phí
 •  Người đăng ký đóng phí sớm 15 ngày trước khai giảng: Ưu đãi 5% học phí

  AI CÓ THỂ THAM DỰ

 • Chuyên viên Kế toán phụ trách lập ngân sách, quản trị chi phí và báo cáo quản trị.
 • Chuyên viên Lập kế hoạch tài chính, phân tích chi phí và tư vấn doanh nghiệp
 • Cấp quản lý bộ phận kế toán quản trị
 • Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận phòng ban
 • Nhân sự làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính muốn tìm hiểu thêm về quản trị chi phí hiệu quả

  KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC QUẢN TRỊ CHI PHÍ

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu rõ và phân loại được các chi phí hoạt động phát sinh của doanh nghiệp
 • Hiểu rõ cách hạch toán chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động vận hành của doanh nghiệp
 • Nắm được các phương pháp tính giá thành cho quy trình sản xuất
 • Áp dụng quản trị chi phí vào xác định giá bán, lợi nhuận, quản trị hiệu quả hoạt động và phân tích các quyết định đầu tư.

  HÌNH THỨC TỔ CHỨC LỚP HỌC 

lll
Smart Train có thể tổ chức lớp học theo 2 hình thức:
 • Lớp học chung (Public Training): dành cho các cá nhân quan tâm hoặc doanh nghiệp cử nhân viên đi học
 • Lớp học riêng (In-house Training): dành cho các doanh nghiệp muốn tổ chức các lớp học “may đo” riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp

 

  MỘT SỐ KHÓA ĐÀO TẠO IN-HOUSE VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ HIỆU QUẢ SMART TRAIN ĐÃ THỰC HIỆN

Khoá học “Quản trị chi phí hiệu quả” cho Vietnam Airlines

Khoá “Quản trị chi phí hiệu quả” tại Tổng công ty Transimex

   

Đào tạo “Quản trị chi phí hiệu quả” cho Công ty Aureole Expert Integrators (Axis)

 

  LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC KHÓA NGẮN HẠN KHÁC

 

Tên môn học (*) Ngày khai giảng  Thời lượng
Học phí (VNĐ)
 Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI
 Data Analytics Using Microsoft Power BI
23/06/2023 2 ngày
4.500.000
 Thuế nhà thầu và Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
 Withholding Tax and Double Taxation
26/05/2023 1 ngày
3.000.000
 Báo cáo tài chính hợp nhất
 Consolidated Financial Statements
16/06/2023 2 ngày
4.500.000
 Làm chủ sức mạnh Pivot Table & trình bày báo cáo trên Excel
 Mastering Pivot Tables & Report Presentation in Excel
23/06/2023 2 ngày
4.500.000
 Kế toán Quản trị ứng dụng
 Applied Management Accounting
07/07/2023  2.5 ngày
7.500.000
 Tài chính cho quản lý không chuyên
 Finance for Non-finance Managers
21/07/2023 2 ngày
5.000.000
 Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo 
 Planning, budgeting and forecasting
18/08/2023 1 ngày
3.000.000
 Excel dành cho Kế toán quản trị
 Excel for Management Accounting
27/10/2023  2 ngày
4.500.000
 Kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin
 IT Audit
10/11/2023 2 ngày
5.000.000
 Chuyển Giá
 Transfer Pricing
18/11/2023 1 ngày
3.000.000
 Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2023
 Vietnam Tax Updates 2023
09/12/2023 1 ngày
3.000.000

(*) Học ON/OFF tập trung
Xem chi tiết các khóa ngắn hạn khác TẠI ĐÂY 

Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tư vấn Đào tạo:
Hotline: 0984 337 701 – Email: enrollment@smarttrain.edu.vn

Để ngừng nhận các email với nội dung tương tự nhấn vào đây hoặc gửi yêu cầu đến email: info@smarttrain.edu.vn

[/vc_column][/vc_row]

2023-09-28T14:53:24+07:00