Quản Trị Chi Phí Hiệu Quả

//Quản Trị Chi Phí Hiệu Quả

Quản Trị Chi Phí Hiệu Quả

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ:

 • Hiểu rõ và phân loại được các chi phí phát sinh của doanh nghiệp
 • Hiểu rõ cách hạch toán chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động vận hành của doanh nghiệp
 • Áp dụng quản trị chi phí vào xác định giá bán, lợi nhuận, quản trị hiệu quả hoạt động và phân tích các quyết định đầu tư

Nội dung chính của khóa học:

 1. Phân loại chi phí
 2. Phương pháp tính giá thành cho sản xuất
 3. Phương pháp tính giá thành cho quy trình sản xuất
 4. Các ứng dụng của quản trị chi phí
 5. Phân tích quyết định đầu tư
 6. Tổng kết khóa học.

Ngày Khai Giảng:

 • TP.HCM: 07/10/2018
 • Hà Nội: 11/11/2018

Giờ Học: 08:30 – 17:00

Thời Lượng: 01 ngày

Học phí: 2.500.000

Thông Tin Liên Hệ:

TP.HCM: Mr Tài – DĐ: 0908173158 – E: tai.chau@smarttrain.edu.vn

2018-09-13T08:15:15+00:00