chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

/Tag: chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam”

2020-06-05T08:51:43+07:00

Chuẩn mực […]

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” 2020-06-05T08:51:43+07:00

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

2020-05-13T16:58:18+07:00

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 2020-05-13T16:58:18+07:00