chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

/Tag: chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z2988797971354_cbf30e86612671404d0f05b7175ffd67
z2987310257087_34802450bc07faf8545a6bb5b9e3c1f8
z2976321372399_134e38d88c157b6eda6db5df89ea1b8a
z2988852181386_130d4db7bf9e5aeeebce6677b7d43c74
z2987306242422_f26529dd83d64d22f90011fe73793d16
z2955998801288_ba503b61de995a3196152795e15fa558
z2938789218845_e59364fb94868023ba7abdbbc2f67f0b
banner web CMA Platinum
Banner DV thue phong-02

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 13/12/2021]

2021-11-05T08:41:59+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế” [Học trực tuyến, Khai giảng ngày: 13/12/2021] 2021-11-05T08:41:59+07:00

55% doanh nghiệp sẽ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trước năm 2025

2020-11-20T18:01:32+07:00

Xin giới thiệu với các Anh/Chị […]

55% doanh nghiệp sẽ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trước năm 2025 2020-11-20T18:01:32+07:00

Hơn 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát của HOSE và Deloitte đã áp dụng hoặc đang chuẩn bị chuyển đổi theo IFRS

2020-10-08T17:23:05+07:00

Hơn 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát của HOSE và Deloitte đã áp dụng hoặc đang chuẩn bị chuyển đổi theo IFRS 2020-10-08T17:23:05+07:00

Kế toán hợp nhất kinh doanh đồng kiểm soát theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

2020-07-31T17:26:01+07:00

Kế toán hợp nhất kinh doanh đồng kiểm soát theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) 2020-07-31T17:26:01+07:00

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

2021-09-20T09:00:33+07:00

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 2021-09-20T09:00:33+07:00