Đối tác

/Tag: Đối tác

Smart Train phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM tổ chức sự kiện “Rung Chuông Nâng Cao Nhận Thức Tài Chính – Ring The Bell for Financial Literacy”

2019-10-04T11:24:46+07:00
Smart Train phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM tổ chức sự kiện “Rung Chuông Nâng Cao Nhận Thức Tài Chính – Ring The Bell for Financial Literacy” 2019-10-04T11:24:46+07:00

Smart Train được công nhận tổ chức đào tạo Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn Platinum từ ACCA

2018-12-13T11:41:02+07:00
Smart Train được công nhận tổ chức đào tạo Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn Platinum từ ACCA 2018-12-13T11:41:02+07:00

Smart Train chính thức kí kết hợp tác đào tạo với ĐH Ngân Hàng TP.HCM

2018-12-13T10:18:00+07:00

Sự công nhận của Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA dành cho Smart Train 2018-12-13T10:18:54+07:00

Lễ ký kết đào tạo chương trình ACCA giữa ĐH Công nghiệp và Trung Tâm Smart Train

2018-12-13T10:20:26+07:00